reclama autocenter

plante modificate genetic

Deputaţii au adoptat o lege care permite cultivarea plantelor modificate genetic în ariile protejate de interes comunitar, sit Natura 2000. Legea a fost trimisă la Preşedintele României pentru promulgare.

Potrivit noilor prevederi, “în ariile naturale protejate, de interes comunitar, naţional şi internaţional este interzisă cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Excepţie fac ariile naturale protejate de interes comunitar, sit Natura 2000, în baza avizului emis de Academia Română.” Amendamentul de mai sus face parte din Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.  Textul inițial al respectivului articol era ”în ariile naturale protejate sunt interzise: orice activități de obținere, cultivare, depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor vii modificate genetic”. Camera Deputaţilor a fost forul decizional în acest caz, iar pe 28 iunie legea a fost trimisă pentru promulgare la președintele Băsescu.  Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale. Suprafaţa totală a propunerilor de situri Natura 2000 reprezintă 17,84% din suprafaţa României. O bună parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale protejate de interes naţional (parcuri naţionale, parcuri naturale si rezervaţii). Rețeaua a fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci şi pentru menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice. (Z.C.H.)

Articolul precedentPreședinții României despre Radu Vasile
Articolul următor„Cum pot judeţele din jur să aibă câte două orchestre de folclor, iar noi niciuna?”