pietricica turism

Primăria și Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cheamă beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, la bursa locurilor de muncă organizată conform noilor reglementări ale legii privind venitul minim garantat. Apelul e pentru vineri, 15 februarie, la Centrul pentru Formare Profesională din cadrul ALOFM Piatra Neamț. Sunt 81 de persoane, din 239 de familii, care, dacă nu se prezintă pentru a-și găsi serviciu, riscă să rămână fără ajutoare sociale.

La Piatra Neamț, în afară de persoanele apte de muncă, din cele 239 de familii care primesc ajutor social, 50 au vârsta standard de pensionare, 15 sunt în incapacitate temporară de muncă, 6 sunt încadrate în grad de handicap și 87 au în întreținere copil sau copii sub 7 ani și sunt exceptate de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat. Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Orele de muncă se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă și sunt între 8 si 64 de ore lunar. Cele 81 persoane apte de muncă au de efectuat 2.288 de ore de acţiuni sau lucrări de interes local în cursul lunii februarie”, a precizat Ana Berea, directorul DAS Piatra Neamț.

Beneficiarii de venit minim garantat ”pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională”. Ei pot, totuși, solicita un nou ajutor social, după o perioadă de 12 luni de la data dispoziției de încetare a dreptului. (I.Ș.)