• peste 800 de recipiente au fost retrase de pe piață
  • s-au aplicat două amenzi contravenţionale în valoare totala de 6.000 lei

Un control tematic efectuat de inspectorii de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor din Neamț în perioada 24.10-30.10.2013 a scos la iveală numeroase probleme în rândul celor care comercializează butelii de gaz.
Potrivit unui comunicat remis de OPC Neamț, toți cei 7 operatori economici au fost găsiți cu nereguli. Din cele aproape 1.000 de butelii de gaz verificate, cele mai multe nu respectau condițiile de etichetare care informează corect consumatorul. Mai exact, lipseau informaţiile legate de  data umplerii, greutatea buteliei umplute şi nu era aplicată ştampila echipei care a efectuat şi a verificat etanşeitatea buteliei. De asemenea, inspectorii OPC au descoperit că pe etichetele buteliilor  nu sunt marcate instrucţiunile de manipulare, depozitare şi transport și nu se înscrie denumirea staţiei în care se face umplerea. Deși legislaţia specifică pentru produsul butelie GPL prevede că este interzisă umplerea şi comercializarea buteliilor care prezintă fisuri sau defecte produse prin coroziune, 6 din cei 7 agenți economici verificați vindeau astfel de produse. Raportul intocmit de OPC Neamț mai arată că multe produse dintre cele verificate nu erau inscripţionate cu informaţiile privind scadenţa de verificare tehnică periodică, capacitatea buteliei, masa buteliei cu robinet cu ventil sau supapă, fără capac de protecţie. Ca urmare a constatărilor efectuate au fost oprite de la comercializare 815 butelii. De asemenea, s-au aplicat 7 avertismente şi 2 amenzi contravenţionale în valoare totala de 6.000 lei.

butelii aragaz

OPC: ce trebuie să ştiţi când cumpăraţi o butelie

• Buteliile umplute nu trebuie să prezinte defor-mări permanente; crestături sau rizuri, fisuri și defecte produse prin coroziune;
• Buteliile trebuie să fie inscripționate prin poan-sonare (pe postament, pe piesa de gât sau pe garda de protecție nedemontabilă) a următoarelor informaţii :
– scadenţa de verificare tehnică periodică;
– capacitatea buteliei, în litri ;
– masa buteliei cu robinet cu ventil sau supapă, fără capac de protecţie, în kg;
– sigla agentului econo-mic constructor ;
– numărul şi anul fabri-caţiei ;
– poansonul operatorului economic de umplere (pro-prietar) al buteliei, pentru cele personalizate .
• Buteliile trebuie să fie inscripţionate prin vopsire pe corpul buteliei, a urmă-toarelor date :
– luna şi anul scadenţei acordate ;
– fluidul pentru care a fost construită butelia.
• Distribuirea buteliilor tip aragaz se face numai de către operatori economici autorizaţi ;
• Operatorul autorizat este obligat să difuzeze utilizatorilor instrucţiuni pentru fiecare butelie, care să cuprindă aspectele privind montarea şi utilizarea buteliilor:
• La fiecare  montare nouă a buteliei se va utiliza o garnitură de etanşare noua între robinetul buteliei şi regulatorul de presiune, pe care operatorul de transport sau utilizatorul o va monta obligatoriu în locul celei vechi ;
• Pentru limitarea pre-siunii GPL care ajunge la aparatul consumator, butelia va fi prevăzută cu regulator de presiune ori supapă cu bila şi arc;
• Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, a regulatorului de presiune, tubului de cauciuc şi a aparatului consumator GPL.
• La distribuirea bute-liilor către utilizatorii casnici se recomandă ca operatorul de transport să instaleze butelia la locul de utilizare, verificând buna etanşare a acesteia în poziţia închis şi deschis a robinetului şi schimbând garnitura de la regulatorul de presiune şi se va verifica etanşeitatea întregii instalaţii cu emulsii sau detector de gaze ;
• În tot timpul trans-portului şi manipulării este obligatoriu ca buteliile să fie aşezate în poziţie verticală, să fie prevăzute cu capac la racordul robinetului (piuliţa de siguranţă), să aibă aplicat capacul de protecţie (în cazul buteliilor fără gardă de protecţie nedemontabilă).
• Manipularea buteliilor se face numai prin inter-mediul capacelor de pro-
tecţie sau a gărzilor.

Ioana HAGI-STAN