În perioada 13-24 octombrie 2014 s-a desfăşurat o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea pachetelor de servicii turistice. Au fost cuprinşi în acţiunea de verificare 16 agenţii de turism, la 13 dintre ele s-au constatat abateri de la prevederile legale atât cele specifice cât şi cele generale din domeniul protecţiei consumatorilor. S-au aplicat 3 amenzi contravenţionale în valoare de 6.000 lei şi 11 avertismente. Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor au fost dispuse termene de remediere a deficienţelor constatate.

Referitor la informarea consumatorilor de pachete de servicii turistice/turistului – au fost constatate 3 cazuri de încălcare a prevederilor legale

  1. nu se comunică turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informaţiile privind regimul paşapoartelor şi al vizelor precum şi formalităţile de sănătate necesare pentru călătorie şi şedere – cazul unei agenţii
  2. nu se înscrie în contracte termenul în care organizatorul/detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, înainte de data plecării, informaţiile prevăzute de legislaţie – cazul a 2 agenţii

Referitor la contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice –

  1. nu se furnizează turistului bonul de comandă în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta Agenţiei de turism – cazul unei agenţii
  2. în toate cazurile sunt utilizate contractele cadru de comercializare a pachetelor turistice, aşa cum este cel aprobat prin Ordinul nr 516/2005, dar la un număr de 7 agenţii de turism au fost identificate omiteri sau modificări ale unor clauze din contract, acţiuni care aduc atingere drepturilor consumatorilor.

 Prin Ordinul MTCT nr. 516/2005 sunt prevăzute următoarele paliere de timp în funcţie de care se stabilesc penalităţile, respectiv :

– cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

– în intervalul 16-30 zile,

– într-un interval mai mic de 16 zile sau pentru neprezentarea la program.

Au fost identificate 5 agenţii care utilizează contracte ale tour-operatorilor sau contracte proprii care nu respectă perioadele de timp în funcţie de care se stabilesc penalităţile aplicabile turistului, în cazul rezilierii contractului din vina sa. Extensii de tipul “mai mult de 65 zile; între 64-31 zile; mai puţin de 30 zile; peste 40 zile; între 20-39 zile; mai puţin de 19 zile“ afectează intersele economice ale consumatorilor.

  1. în două cazuri s-a constatat că în contractele încheiate cu turiştii nu sunt menţionate denumirea şi adresa agenţiei organizatoare/agenţiei touroperatoare care furnizează pachetul de servicii;
  2. una dintre agenţii utiliza un contract cu prevederi contradictorii în cuprins privind valoarea penalizării care se poate aplica în cazul în care turistul solicita modificări în contract (de exemplu: modificarea datei de plecare, a numelui titularului, a localităţii sau a hotelului).

 Referitor la asigurarea turiștilor

Agenţiile de turism au obligaţia să încheie poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare agreate de Ministerul Turismului.

Ordinul MT nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, menţionează faptul că în contractul încheiat de agenţia de turism cu turistul “este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor”.

Verificările au evidenţiat faptul că toţi operatorii fac referire la faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitate şi faliment, dar există operatori care nu înscriu în contracte condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor.

 Alte abateri constatate :

– neafişarea la loc vizibil a plachetei cu numărul INFOCONS, util consumatorilor pentru o informare corecta, completa şi precisă, dar şi pentru situaţia în care au nemulţumiri în ceea ce priveşte serviciile oferite de agenţia de turism – s-a constatat în cazul a 3 agenţii;

– lipsa informaţiilor obligatorii pe site-ul de prezentare, privind legalitatea funcţionării operatorului economic (licenţa de turism, brevetul de turism şi poliţa de asigurare valabilă)

– neafişarea cursului de schimb valutar la sediul agenţiei, deşi preţurile sunt prezentate în alte valute decât moneda naţională.

Menţionăm faptul că un număr redus de agenţii de turism informează prin afişe sau înscriu în contracte faptul că facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje şi cel mai important a unei asigurari “STORNO” în cazul plăţii integrale a pachetului de turism (Early Booking) (Comisar Şef Adjunct, Ing. Natalia HRUŞCĂ)