În luna februarie, cea mai aglomerată zi pentru contribuabili este data de 25. Nu mai puțin de 15 declarații trebuie depuse în ziua respectivă. Până atunci, însă, astăzi, 10 februarie, este ultima zi în care mai puteți depune la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț:

 • Declarația de înregistrare fiscală/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, formularul 010.
 • Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române, formularul 020.
 • Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 250/2013), formularul 070.
 • Declarația de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal, formularul 096.

Pe data de 17 februarie, contribuabilii au de făcut următoarele raportări:

 • Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite, formularul anexa nr. 35.
 • Situația centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precendentă, formularul anexa nr. 47.
 •  Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal  de producție pentru luna ianuarie, formularul anexa nr. 48.1-48.5.
 • Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna ianuarie, formularul anexa nr. 49.
 • Situația privind livrările de produse accizabile, formularul anexa nr. 55.1.

Marți, 25 februarie, este ultima zi în care mai puteți depune:

 • Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, formularul 100, format electronic.
 • Declarația și plata impozitului pe profit pe anul precedent, formularul 101, format electronic.
 • Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna ianuarie, formularul 112.
 • Decontul de taxă pe valoarea adaugată, formularul 300, format electronic.
 • Decontul special de taxă pe valoarea adaugată pentru luna ianuarie, formularul 301, format electronic.
 • Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent, 2014, formularul 306.
 • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugată, formularul 307.
 • Declarația privind taxa pe valoarea adaugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, formularul 311.
 • Declarația recapitulativă privind livrările / achizițiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, formularul 390 VIES.
 • Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate, formularul 392 A pentru anul precedent, format electronic.
 • Declarația informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate, formularul 392 B pentru anul precedent, format electronic.

Vineri, 28 februarie, este ultima zi în care mai puteți depune:

 • Declarația informativă privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți, pentru anul trecut.
 • Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru anul trecut, formularul 205.
 • Declarația informativă privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate, pentru plățile făcute în anul trecut, formularul 400, format electronic. (I. HAGI-STAN)
Articolul precedentJandarmii, activităţi preventive pentru elevi
Articolul următorHCM Roman-CSM Ploiești 23-20 (12-9)