Indicii producţiei industriale (procente)

Decembrie 2014 faţă de:1.I.-31.XII.2014

faţă de

1.I.-31.XII.2013

Noiembrie

2014

Decembrie

2013

Media lunară

2013

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

74,490,880,4102,8
industria bunurilor intermediare64,585,761,0102,8
industria bunurilor de capital109,080,692,496,1
industria bunurilor de folosinţă îndelungată74,0104,8109,4102,1
industria bunurilor de uz curent84,496,6108,8103,0
industria energetică90,996,6134,7105,8

savinesti 021.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna decembrie 2014, comparativ cu luna noiembrie 2014, a înregistrat o scădere cu 25,6%, determinată de realizarea unor producţii mai mici în toate sectoarele cu activitate principală de industrie.

Industria bunurilor de capital a înregistrat producţii mai mari (+9,0%) faţă de luna noiembrie 2014, iar restul marilor grupe industriale a înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna decembrie 2014, comparativ cu luna precedentă, semnificativă fiind scăderea din industria bunurilor intermediare (-35,5%).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna decembrie 2013, producţia industrială (serie brută) realizată în luna decembrie 2014 a fost cu 9,2% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în toate sectoarele care au industria ca activitate principală.

Majoritatea marilor grupe industriale a înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna decembrie 2014, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, mai accentuată fiind scăderea de producţie din industria bunurilor de capital (-19,4%). Producţia realizată de industria bunurilor de folosinţă îndelungată a fost peste nivelul celei realizate în luna decembrie 2013 cu 4,8%.

industrie decembrie 20141.3 Comparaţie cu perioada 1.I.–31.XII.2013

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-decembrie din anul 2014 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2013 cu 2,8%, datorită creşterilor înregistrate de sectorul reprezentat de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi de industria prelucrătoare.

Cu excepţia industriei bunurilor de capital, care a înregistrat o scădere cu 3,9% sub nivelul producţiei realizate în perioada ianuarie-decembrie din anul 2013, restul marilor grupe industriale a realizat producţii mai mari, mai importantă fiind creşterea din cadrul industriei energetice (+5,8%).

Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie (procente)

Decembrie 2014 faţă de:1.I.-31.XII.2014

faţă de

1.I.-31.XII.2013

Noiembrie 2014Decembrie 2013
Total industrie92,4105,195,1

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri realizată de întreprinderile cu activitate principală de industrie, în luna decembrie 2014, a fost cu 7,6% mai mică faţă de luna noiembrie 2014, scădere înregistrată de industria prelucrătoare.

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate (procente)

Decembrie 20141.I.-31.XII.2014
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0100,0
capital majoritar privat13,611,0
capital integral privat50,855,3
capital străin35,633,7

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna decembrie 2014, a fost cu 5,1% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.–31.XII.2013

În perioada ianuarie-decembrie din anul 2014, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 4,9% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-decembrie 2014 a fost realizată în proporţie de 52,9% pe piaţa internă şi 47,1% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 19,1% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,0% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 27,8% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 50,1% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).