somaj decembrie 2014Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2014 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 12114 persoane, din care 4837 (39,9%) femei. La sfârşitul lunii decembrie 2014, numărul şomerilor înregistraţi era cu 77 persoane mai mare faţă de luna noiembrie 2014. Din numărul total al şomerilor, 8186 persoane (67,6%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară, la sfârşitul lunii decembrie 2014, era de 2,5%. Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2014 de 6,0% (6,0% şi în luna noiembrie 2014). Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 5,3%, un număr de 18 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18–62 ani1) era de 3,47%, din care: în zona Târgu Neamţ de 4,87%, în zona Roman de 3,71%, în zona Bicaz de 3,62%, în zona Poiana Teiului de 2,83%, iar în zona Piatra Neamţ de 2,75%.

1 ) Acest indicator se utilizează la elaborarea documentaţiei necesare dezvoltării zonelor defavorizate (conform HG nr.525/1999 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificată prin OUG nr. 75/2000).