muncitori 08Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii ianuarie 2015 era de 78.261 persoane, în creştere cu 408 persoane faţă de luna decembrie 2014 şi în creştere cu 705 persoane faţă de luna ianuarie 2014. Din totalul salariaţilor, 3194 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28197 persoane (36,0%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46870 persoane (59,9%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna ianuarie 2015 a fost de 2.408 lei/salariat, cu 6,7% mai mic faţă de luna decembrie 2014, iar cel net de 1.740 lei/salariat, în scădere cu 126 lei (-6,8%) faţă de luna decembrie 2014.

În luna ianuarie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării, în luna decembrie 2014, de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru sărbători), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna anterioară ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

statistica neamt 2015Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat, în sectorul economic, în activităţi de editare (+8,4%), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (+3,0%), activităţi de poştă şi de curier (+1,9%), tăbăcirea şi finisarea pieilor (+1,5%) şi au fost cauzate, în principal, de acordarea de prime ocazionale, realizarea de producţii ori încasări mai mari (funcţie de contracte) şi de aplicarea prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: administraţia publică (+2,1%), sănătate şi asistenţă socială (+1,8%), învăţământ (+0,7%).

Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2015, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 92,8% faţă de luna decembrie 2014 şi de 106,7% faţa de luna ianuarie 2014.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.758 lei/salariat, iar cel net de 1.267 lei/salariat, fiind cu 3,4% mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna decembrie 2014.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul IV 2014, de 115.811 persoane, fiind mai mic faţă de numărul mediu al pensionarilor înregistrat în trimestrul III 2014 cu 98 persoane şi mai mic decât în trimestrul IV 2013 cu 196 persoane.

Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul IV 2014, de 800 lei, cu 1 leu mai mică decât pensia medie lunară din trimestrul III 2014 şi cu 28 lei (+3,6%) mai mare faţă de pensia medie lunară din trimestrul IV 2013.