pietricica turism

elevi examen

Ministerul Educaţiei Naţionale a postat vineri, 28 martie, pe site-ul instituției, modele de teste pentru Evaluările naţionale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Evaluările se vor desfăşura, în două sesiuni, în luna mai.

Evaluarea la finalul clasei a II-a constă în trei teste care vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de matematică. În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele. Evaluarea competenţelor la elevii de clasa a IV-a presupune un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Evaluarea la clasa a VI-a constă în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare: „Limbă şi comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.Fiecare test a fost gândit pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a.

În urma testelor pentru clasa a II-a, clasa a IV-a și clasa a VI-a, elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se vor înregistra în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Într-un comunicat de presă se arată că „după administrarea testelor la clasa a IV-a se realizează eşantionarea unităţilor de învăţământ din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a fiind o evaluare standardizată şi având ca scop furnizarea datelor şi a dovezilor necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar”. (M. TEODOROF)