pietricica turism

Astăzi, conform „Dicţionarului…” lui Constantin Tomşa, Mihai Hanganu, autor a peste 20 de volume de versuri şi proză, împlineşte 68 de ani. Născut la 12 noiembrie 1946, la Hânţeşti, Suceava, este absolvent al Grupului Şcolar Forestier din Piatra-Neamţ, al Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, cursuri serale, şi al Facultăţii de Matematică, la Institutului Pedagogic de 3 Ani, Suceava. Îşi continuă studiile la Facultatea de Studii Economice şi Social Politice (Academia „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti) şi la Facultatea de Management (ASE Bucureşti). În timp, a practicat mai multe meserii şi a îndeplinit diverse funcţii: muncitor tâmplar, profesor de matematică, apoi, până în 1989, îndeplineşte diferite funcţii politice şi administrative, inclusiv în Neamţ, unde a fost secretarul organizatoric al Comitetului judeţean de partid. După 1989, a fost şef birou şi director comercial la o societate comercială din Piatra-Neamţ (1990-2001), apoi inspector şef, director executiv, şef serviciu, la Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap Neamţ (2001-2010).

Mihai Hanganu este şi un prolific autor de cărţi, astfel că, în doar 8 ani, a publicat nu mai puţin de 13 volume. Universitarul Constantin Dram scria despre poezia lui Mihai Hanganu: „Mihai Hanganu încă mai crede în puterea cuvântului intrinsec, capabil să construiască imagini într-un perpetuu «dulce stil clasic» altoit, atunci când se simte nevoia şi cu uşoare arcuiri moderne”. Amintim doar câteva apariţii editoriale: „Nostalgii”; „Bucoavnele bucolicei Bucovine”; „Apa regală”; „Fractalia”; „Crai nou”; „Fleacuri”; „Judecata de apoi a românului”; „Desculţ prin roua poemelor”; „Constelaţia destinelor”; „Bombe cu efect întârziat”; „Sub judecata timpului”; „Nemuritorii”; „Taina şoaptelor”. Bun versificator în maniera clasică, Mihai Hanganu îşi scrie cu o uşurinţă dezarmantă textele, unele le improvizează şi în public (aşa cum făcea Adrian Păunescu altădată), impresionând cititorul prin scurte satire sau pamflete la adresa unor păcate omeneşti. În câteva din cărţile sale de proză a impresionant prin sinceritatea discursului epic, dar mai ales prin frumuseţea povestirii. Pedagog foarte atent, sufletist şi dezinvolt, Mihai Hanganu este cuceritor prin tot ceea ce face. Să îi urăm din acest colţ de pagină LA MULŢI ANI! (N.S.)