Începând de la 1 iulie 2021, persoanele asigurate în sistemul public de sănătate vor beneficia de mai multe servicii medicale. Prin noul contract cadru din sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care a fost aprobat de Guvern în 26 iunie, a fost stabilit un pachet de prevenție comprehensiv pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de peste 40 de ani, care prevede până la 3 consultații pentru evaluarea riscului, intervenția asupra factorilor și obiceiurilor de viață care determină riscurile, precum și pentru monitorizarea pacienților. Pentru a asigura accesul la investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acestea pot fi efectuate de furnizori aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract.

În plus, a crescut numărul consultațiilor la domiciliu acordate de medicul de familie pacientului din lista proprie. De la 1 iulie se decontează o consultație la domiciliu pe lună pentru toate tipurile de afecțiuni cronice de fiecare asigurat, în condițiile în care până acum se deconta maxim patru consultații pe an pentru bolile cronice, precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În funcție de competențele profesionale și dotările din cabinete „medicii de familie pot acorda noi servicii pentru pacienții din listele proprii: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă – braț, efectuare și interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate”. A fost introdusă și o nouă consultație la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere, în plus față de consultația la domiciliu de care aceasta beneficiază la externarea din maternitate.

Medicina la distanță se va realiza în continuare pentru pacienții cu afecțiuni cronice de medicii de familie și de medicii de alte specialități din ambulatoriul clinic. La fel, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped pot fi acordate și la distanță. Conform noului contract-cadru, pentru pacienții cu sechele pulmonare și cardiace post-covid, medicii specialiști cardiologi și pneumologi vor putea recomanda acestora servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuți, precum și de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie.

Pacienții care aleg spitale private și care sunt în relație contractuale cu CAS vor avea de plătit o contribuție personală. Noile reglementări stabilesc însă anumite condiții: să existe consimțământul exprimat în scris al asiguratului sau al reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitalicești medicale și nemedicale pe care urmează să le primească de la furnizorii privați în contract cu casele de asigurări de sănătate și costurile asociate acestora, pacientul să primească un deviz estimativ cu cheltuielile directe și suplimentare medicale și nemedicale care să fie valabil 5 zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului, iar pacientul va primi decontul la momentul externării, a mai precizat CNAS.

C.I.

Articolul precedentAccident cu patru răniți la Gâdinți
Articolul următorLocuri de muncă în instituţii bugetare din Regiunea Nord-Est