Prefectura Neamț verifică, în fiecare lună, câteva mii de documente pentru a vedea dacă acestea îndeplinesc condițiile de legalitate. Marea majoritate sunt hotărâri ale consiliilor locale ale celor 83 de unități administrativ-teritoriale ale județului Neamț, dispoziții de primar sau hotărâri și dispoziții ale Consiliului Județean Neamț. Potrivit unei statistici, doar în luna noiembrie 2013, reprezentanții Instituției Prefectului județul Neamț au verificat 3.232 de acte administrative dintre care 2.646 au fost dispoziții ale primarilor, 534 au fost hotărâri ale consiliilor locale, 40 au fost dispoziții emise de președintele Consiliului Județean și 12 au fost hotărâri ale Consiliului Județean Neamț.

Din totalul actelor controlate s-au considerat a fi ilegale, pentru că au fost adoptate cu încălcarea reglementărilor legale, 14 acte administrative. Pentru 7 dintre acestea au fost întocmite adrese de procedură prealabilă, iar pentru celelalte 7, hotărâri adoptate de Consiliul Județean Neamț, au fost demarate proceduri de acțiune în instanța de contencios administrativ. Acţiunile promovate în instanța de contencios au avut ca obiect anularea unor hotărâri al Consiliului Județean, în speță constituirea unei comisii paritare în domeniul serviciilor de transport public de persoane și desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în diferite comisii, AGA și consilii de administrație ai unor agenți economici de interes județean. (I. CĂLIN)