Pentru muncă fără forme legate, în anul 2014, s-au aplicat 154 amenzi contravenţionale, iar 14 angajatori au fost daţi pe mâna organelor de cercetare penală, se arată în concluziile de final ale informării referitoare la munca nedeclarată prezentată de Ioan Popescu, inspector-şef al ITM Neamţ, la Colegiul prefectural de joi, 14 mai. Mai departe, aflăm că în acţiunile de control desfăşurate anul trecut a fost verificat şi modul în care angajatorii respectă prevederile privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. Au fost efectuate 2.771 controale şi s-au dispus 544 măsuri. 46 de angajatori au fost sancţionaţi, aplicându-se 47 sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi şi 37 avertismente. Au fost depistate 708 persoane pentru care angajatorii nu au respectat termenul legal de transmitere a elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidentă a salariaţilor în format electronic.

În trimestrul I din 2015, pentru munca fără forme legale s-au aplicat angajatorilor 17 amenzi contravenţionale. În cele 377 acţiuni de control desfăşurate în acest interval s-au dispus 135 măsuri pentru nerespectarea prevederilor prin registrul general de evidenţă a salariaţilor, 18 angajatori fiind sancţionaţi prin aplicarea a 18 avertismente. Au fost depistate un număr de 202 persoane pentru care angajatorii nu s-au încadrat în termenul legal impus de evidenţa electronică.

Interesantă este şi partea ce revine petiţiilor înregistrate la ITM pentru muncă nedeclarată din numărul total de petiţii. Pentru 2014 este vorba de 147 din 479 (29,58%), iar pentru primul trimestru din 2015 de 28 din 136 (20,58%).

În expunerea sa, Ioan Popescu a acoperit şi o componentă educativă, explicând printre altele cât de simplu de înţeles este termenul european de „muncă nedeclarată”, anume orice activitate remunerată care este legală în ceea ce priveşte natura ei, dar nu este declarată autorităţilor publice. Acest termen acoperă diferenţele sistemelor de reglementare din statele memebre ale Uniunii Europene.

Anexat sunt prezentate şi alte date statistice relevante privind activitatea ITM Neamţ. (V. COSMA)

https://zch.ro/wp-content/uploads/2015/05/ITM-NT-1.pdf

Articolul precedentNeamț: Un bărbat a încercat să se sinucidă împreună cu soacra
Articolul următorPiatra Neamț : 300 de lei pentru 100 de veterani de război