0:00

IPJ Suceava: Bilanţ 2016, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiAnul 2016 a fost caracterizat de continuarea procesului de modernizare a Poliției Române, pentru a răspunde priorităților actuale, rezultate din calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Prin activitățile desfășurate, structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au urmărit asigurarea unui serviciu public de calitate, fiind dezvoltate patru componente esențiale, care au constituit, de altfel, obiectivele anului 2016.

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE ÎN ANUL 2016

1. Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor.

2. Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale.

3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a I.P.J. Suceava.

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI ȘI EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL

În perioada evaluată, polițiștii au depus toate diligențele necesare, acționând cu responsabilitate și fermitate, scopul final fiind menținerea sub control a infracționalității. Infracțiunile sesizate au scăzut în anul 2016 cu 1,99%. Astfel, sesizările de natură economico-financiară au scăzut cu 20,24%, cele judiciare cu 0,58%, în timp ce sesizările cu privire la infracțiunile de altă natură au scăzut cu 0,35%. Reorganizarea sistemului de ordine și siguranță publică și intensificarea activităților de patrulare, independent sau în sistem mixt: poliție-jandarmi, poliție-poliție de frontieră, poliție-poliție locală, au condus la creșterea gradului de siguranță publică și reducerea timpului de intervenție la evenimentele sesizate prin apel de urgență 112, atât în mediul urban cât și mediul rural, concomitent cu creșterea calității actului de intervenție. Astfel, în anul 2016, structurile de poliție și patrulele mixte au intervenit la 19.537 apeluri de urgență prin Sistemul Național Apel de Urgență 112. Totodată, în perioada de referință nu au fost înregistrate evenimente majore pe fondul tulburării ordinii și liniștii publice, intervenindu-se cu operativitate și fermitate pentru aplanarea celor 2.842 stări conflictuale. Poliția continuă să fie cea mai solicitată structură M.A.I. de către cetățeni.

PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

Pornind de la evoluția situației operative, precum și în baza Priorităților Poliției Române în domeniul prevenirii și combaterii criminalității în anul 2016, au fost inițiate în luna februarie 2016, Programul de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor și Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului (programe locale de prevenire a criminalității). Activitatea de prevenire a criminalității desfășurată la nivelul I.P.J. Suceava în anul 2016, a cuprins o serie de activități de implementare a programelor și campaniilor derulate la nivel național de Inspectoratul General al Poliției Române și de inițiere a unor proiecte la nivel local, care au cuprins:

  • Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului — furturi, tâlhării și înșelăciuni judiciare 2016 la nivelul județului Suceava, ce a avut ca scop creșterea gradului de siguranță publică a cetățenilor în mediul urban și rural, structurat pe trei module: prevenirea infracțiunilor de furt, prevenirea tâlhăriilor și prevenirea înșelăciunilor judiciare.
  • Campania „Neglijența — invitație deschisă la furt!” ce a vizat, în principal, informarea persoanelor aflate în situație de risc victimal cu privire la măsurile preventive ce trebuie adoptate pentru a nu deveni victime ale furturilor și înșelăciunilor.
  • Campania „Tăcerea te face complice – Oprește violența” cu scopul prevenirii atât a violenței domestice, cât și a faptelor de violență săvârșite pe fondul consumului de băuturi alcoolice.
  • Campania de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului „Turism în Siguranță”, ce a vizat informarea și responsabilizarea turiștilor, dar și a localnicilor cu privire la furturile din locuință, din unități hoteliere, din auto și din genți sau buzunare, beneficiari fiind peste 5.000 de persoane.
  • Campania de prevenire a înșelăciunilor „Sunt Informat – Nu pot fi înșelat”, ce a avut ca obiectiv, prevenirea faptelor de înșelăciune prin diverse moduri de operare și creșterea gradului de siguranță a persoanelor vârstnice și a celor care locuiesc în case izolate, sau în alte zone de risc.
  • Campania de prevenire a tâlhăriilor „Alege să nu fii o victimă”, care a urmărit prevenirea tâlhăriilor prin smulgere de obiecte, dar și a celor săvârșite în zona barurilor, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.
  • „Săptămâna Prevenirii Criminalității” derulată în perioada 26 – 30.09.2016 și care a vizat informarea și responsabilizarea cetățenilor cu privire la adoptarea unui comportament preventiv și respectarea unor reguli de siguranță personală și patrimonială. Campania a fost structurată pe 5 segmente de intervenție: delincvență juvenilă, victimizare minori, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și siguranță rutieră.
  • Campania de prevenire a infracțiunilor de furt din locuințe și societăți comerciale „Protejează-ți locuința și afacerea! Trăiește în siguranță!” din perioada octombrie – decembrie 2016, ocazie cu care, au fost organizate peste 100 de activități preventive la nivelul județului, care au urmărit în principal, responsabilizarea cetățenilor și administratorilor societăților/unităților economice în asigurarea bunurilor și valorilor cu sisteme antiefracție, de alarmare, sau supraveghere.

CRIMINALITATE GRAVĂ, COMISĂ CU VIOLENȚĂ

În anul 2016 s-a acordat o atenție deosebită activității de prevenire și combatere a infracțiunilor de mare violență, cât și de soluționare a cauzelor privind infracțiuni contra vieții, integrității corporale și sănătății persoanei. Infracționalitatea judiciară a înregistrat în anul 2016 o scădere față de anul 2015, cu 0,58%. În ceea ce privește infracțiunile contra persoanei ponderea fiind deținută de infracțiunile de loviri sau alte violențe , majoritatea comise pe fondul consumului de alcool și a conflictelor spontane și care reprezintă 73,87% din totalul sesizărilor la acest capitol.

CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

Criminalitatea contra patrimoniului sesizată, înregistrează un trend descendent, față de anul trecut, constatându-se o scădere cu 10%. Ponderea semnificativă este deținută de infracțiunile de furt, distrugere, înșelăciuni și tâlhării. La infracțiunile de furt sesizate, se înregistrează o scădere cu peste 12% a infracționalității sesizate.

SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER

Polițiștii rutieri au desfășurat în anul 2016, 180 de acțiuni, din care 156 cu efective proprii, 24 împreună cu alte formațiuni de poliție și 16 în colaborare cu partenerii din Programul de reducere a numărului și consecințelor accidentelor (A.R.R., R.A.R., S.D.N.). Aceștia au constatat și aplicat 23.599 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor rutiere, fiind reținute totodată în vederea suspendării 3.259 permise de conducere și retrase 1.502 certificate de înmatriculare. Urmare a acestor activități, în 2016, pe raza județului Suceava a scăzut numărul accidentelor grave cu 2%. Tot în anul precedent, polițiștii rutieri au desfășurat în mod constant activități preventive în rândul copiilor de toate vârstele, în încercarea de a contribui la dezvoltarea unui comportament rutier responsabil și de a preveni astfel în viitor victimizarea acestora prin accidente de circulație.

REGIMUL ARMELOR, MUNIȚIILOR, EXPLOZIVILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și a altor fapte antisociale ce se produc la regimul armelor, munițiilor, explozivilor, substanțelor periculoase și fitosanitare, polițiștii au executat în anul precedent acțiuni și au efectuat numeroase controale la unități și persoane fizice care dețin legal armament și muniție, în vederea verificării modului și condițiilor de asigurare a securității armelor și a bonității judiciare și comportamentale a deținătorilor. În anul 2016 nu au existat evenimente deosebite, cum ar fi furturi de armament și muniții, fapte grave cu violență comise cu arme, explozivi sau substanțe periculoase.

POLIȚIA DE PROXIMITATE ȘI SIGURANȚA COMUNITĂȚII

Activitățile desfășurate de polițiști în anul 2016 pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul localităților urbane și rurale (obiectiv prioritar al Poliției Române stabilit pentru anul 2016) s-au materializat în intervenția la 26.222 evenimente sau sesizări ale unor persoane, care au solicitat prezența poliției la fața locului. Au fost inițiate și derulate 12 razii/activități complexe și 1210 acțiuni în sistem integrat prin implicarea polițiștilor structurilor de ordine publică, rutier, investigații criminale, investigarea criminalității economice, etc. și sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Au fost organizate 20.483 controale directe direcționate în special în mediile favorabile săvârșirii de infracțiuni (oboare, târguri, piețe, etc.) unde se valorifică produse agroalimentare, bunuri de consum, produse din alcool sau tutun fără documente legale de proveniență, pe traseele rutiere parcurse de transportatorii materialului lemnos, în unitățile în care se procesează materialul lemnos etc. Au fost efectuate 9.136 controale și verificări, conform Legii nr.333/2003 modificată, privind paza bunurilor și valorilor. Cu prilejul activităților desfășurate de structurile I.P.J. Suceava, independent sau în cooperare cu alte instituții abilitate de pe raza județului, au fost descoperite în flagrant 79,07% din totalul infracțiunilor.

CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

Activitatea în acest domeniu a avut ca priorități materializarea cu obiectivitate a rezultatelor obținute de structurile inspectoratului, punerea la dispoziția managerilor a informațiilor necesare analizării și previzionării măsurilor pentru stăpânirea fenomenului infracțional. De asemenea, a constituit un obiectiv permanent, asigurarea unor servicii de calitate, prin eliberarea pe loc a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele necunoscute și în termen de trei zile pentru persoanele cunoscute cu antecedente penale. În anul 2016, polițiștii Serviciului au eliberat cu 20% mai multe certificate de cazier judiciar față de anul precedent. Cunoașterea realităților din societate și sporirea implicării cetățenilor alături de poliție în combaterea fenomenului infracțional, vor permite Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava să aplice cele mai bune practici, realizând punți de legătură cu toate instituțiile statului abilitate în realizarea justiției. Diminuarea și controlul fenomenului infracțional, reacția promptă la solicitările cetățenilor, protejarea intereselor legale ale acestora și sporirea încrederii publice constituie deziderate ale activității Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. În pofida unor inerente dificultăți, a dinamicii și noilor valențe ale fenomenului infracțional, Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava a demonstrat că deține potențialul necesar asigurării spațiului de justiție, libertate și securitate conform normelor europene, legea și onoarea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de conștiință și acțiune ale polițistului, alături de responsabilitate, profesionalism, transparență și integritate. (IPJ Suceava)

Articolul precedentGALERIE FOTO Protestele de duminică de la Roman
Articolul următorNemţean prins în judeţul Iaşi cu 127 km/h
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.