0:00

IPJ Botoşani: Bilanţ 2016, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiAnul 2016 a fost caracterizat de continuarea procesului de modernizare a Poliţiei Române, pentru a răspunde priorităţilor actuale, rezultate din calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Prin activităţile desfăşurate, structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani au urmărit asigurarea unui serviciu public de calitate, fiind dezvoltate patru componente esenţiale, care au constituit, de altfel, obiectivele anului 2016.

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE ÎN ANUL 2016

  1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.
  1. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.
  1. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
  1. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Botoșani.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

În perioada evaluată, poliţiştii botoşăneni au depus toate diligenţele necesare, acţionând cu responsabilitate şi fermitate, scopul final fiind menţinerea sub control a infracţionalităţii. Infracţiunile sesizate au scăzut în anul 2016 cu 6,15%. Astfel, sesizările de natură economico-financiară au scăzut cu 18,12%, cele judiciare cu 4,96%, în timp ce sesizările cu privire la infracţiunile de altă natură au scăzut cu 6,06%. În anul 2016, în scopul prevenirii criminalităţii, poliţiştii botoşăneni au desfăşurat 5.275 intervenţii rapide la evenimente (altele decât apelurile 112), 845 de acţiuni cu efective mărite, 7238 de controale directe şi 3.283 intervenţii la apeluri de urgenţă 112. Poliţia continuă să fie cea mai solicitată structură M.A.I. de către cetăţeni. În zona instituţiilor de învăţământ au fost executate 5.093 activităţi, dintre care 3774 patrulări şi 1523 participări la şedinţe şi alte întruniri pe linia prevenirii criminalităţii. Tot în anul 2016, poliţiştii au participat la peste 421 de acţiuni destinate asigurării ordinii şi siguranţei publice cu prilejul organizării unor manifestări culturale, religioase, mitinguri, etc.

 PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Pornind de la evoluţia situaţiei operative, precum şi în baza Priorităţilor Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii în anul 2016, au fost iniţiate în luna februarie 2016, Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor şi Programul de prevenire a furturilor din locuințe (programe locale de prevenire a criminalităţii). De asemenea, începând cu luna aprilie 2016, poliţiştii botoşăneni au desfăşurat activităţi  în cadrul Campanei  „NEGLIJENŢA, INVITAŢIE DESCHISĂ LA FURT”, iniţiativă a I.G.P.R., derulată în parteneriat cu Groupama Asigurări S.A., şi care îşi propune să aducă în atenţia cetăţenilor importanţa propriilor atitudini în reducerea riscului în ceea ce priveşte furturile din locuinţe. În perioada noiembrie-decembrie 2016, a fost derulată campania „Protejează-ţi locuinţa şi afacerea! Trăieşte în siguranţă”, campanie în cadrul căreia poliţiştii din cadrul IPJ Botoşani -Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalităţii şi Serviciul de Ordine Publică au desfăşurat 20 activităţi informativ-operative specifice, pe raza municipiilor Botoşani şi Dorohoi şi în oraşul Săveni. Materialele de campanie (200 de broşuri şi 500 de afişe) conţin recomandări pe linia prevenirii furturilor, adresate atât proprietarilor de locuinţe cât şi administratorilor de societăţi comerciale.

CRIMINALITATE  GRAVĂ, COMISĂ CU VIOLENȚĂ

În anul 2016 s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de prevenire şi combatere a infracţiunilor de mare violenţă, cât şi de soluţionare a cauzelor privind infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei. Infracţionalitatea judiciară a înregistrat în anul 2016 o scădere faţă de anul 2015, cu 4,96%. Infracţiunile contra persoanei reprezintă 31,44% din totalul infracţiunilor sesizate  și 42,32% din cele de natură judiciară. Ponderea o ocupă lovirile sau alte violenţe (65,1%), infracţiuni care se află la același nivel ca în 2015. Infracţiunile grave, comise cu violenţă prezintă o scădere cu 25%.

CRIMINALITATEA  CONTRA  PATRIMONIULUI

Infracţiunile contra patrimoniului au scăzut cu 12,36%, acestea reprezentând un procent de 45,86% din totalul infracţiunilor sesizate la I.P.J. Botoșani. În acelaşi timp, au fost înregistrate cu 13,48% mai puţine infracțiuni de furt (înregistrază scăderi inclusiv furturile din locuințe şi cele din societăți comerciale). De asemenea, s-au înregistrat cu 26,1% mai puţine înșelăciuni şi cu 6,88% mai puţine distrugeri.

SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

Poliţiştii rutieri au desfăşurat în anul 2016, 279 de acţiuni, dintre care 27 împreună cu alte structuri de poliţie sau în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile. Aceştia au constatat şi aplicat peste 35.400 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor rutiere, fiind reţinute totodată în vederea suspendării 1.931 permise de conducere şi retrase 749 certificate de înmatriculare. Urmare a acestor activităţi, în 2016, pe raza judeţului Botoşani s-au înregistrat cu 5,42% mai puţine accidente grave iar numărul persoanelor rănite grav a scăzut cu 11,28%. Tot în anul precedent, poliţiştii rutieri au desfăşurat în mod constant activităţi preventive în rândul copiilor de toate vârstele, în încercarea de a contribui la dezvoltarea unui comportament rutier responsabil şi de a preveni astfel în viitor victimizarea acestora prin accidente de circulaţie. În unităţile şcolare sau în afara acestora, poliţiştii au desfăşurat peste 270 de activităţi pe teme de educaţie rutieră.

REGIMUL ARMELOR, MUNIŢIILOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ce se produc la regimul armelor, muniţiilor, explozivilor, substanţelor periculoase şi fitosanitare, poliţiştii au executat în anul precedent, 33 de acţiuni şi au efectuat numeroase controale la unităţi şi persoane fizice care deţin legal armament şi muniţie, în vederea verificării modului şi condiţiilor de asigurare a securităţii armelor şi a bonităţii judiciare şi comportamentale a deţinătorilor. Au fost constatate 65 de fapte contravenţionale şi aplicate amenzi în cuantum total de 8251 lei. În anul 2016 nu au existat evenimente deosebite, cum ar fi furturi de armament şi muniţii, fapte grave cu violenţă comise cu arme, explozivi sau substanţe periculoase.

POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII

Activităţile poliţiştilor de proximitate au urmărit în principal obiectivele stabilite prin programele naţionale/locale de prevenire şi combatere a criminalităţii. De asemenea, în anul 2016, aceştia au soluţionat peste 15% din totalul cauzelor penale/reclamaţiilo/petiţiilor adresate I.P.J. Botoşani.

SIGURANŢA ÎN ŞCOLI

Siguranţa în şcoli constituie o prioritate permanentă pentru poliţiştii botoşăneni. În anul 2016, 120 de poliţişti au acţionat, în medie, zilnic, în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, cu precădere în perioadele de începere/terminare a cursurilor. În total, poliţişti din cadrul diverselor structuri ale inspectoratului au iniţiat sau participat în anul 2016 la 201 şedinţe cu cadrele didactice/părinţii şi 450 cu elevii, fiind întocmite  peste 200 de informări către Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, administraţiile locale și alte instituţii. În urma activităţilor descrise, în cursul anului 2016, numărul infracţiunilor comise în zona adiacentă unităţilor de învăţământ a scăzut cu 60,00%.

CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE

Activitatea în acest domeniu a avut ca priorităţi materializarea cu obiectivitate a rezultatelor obţinute de structurile inspectoratului, punerea la dispoziţia managerilor a informaţiilor necesare analizării şi previzionării măsurilor pentru stăpânirea fenomenului infracţional. De asemenea, a constituit un obiectiv permanent, asigurarea unor servicii de calitate, prin eliberarea pe loc a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele necunoscute şi în termen de trei zile pentru persoanele cunoscute cu antecedente penale. În anul 2016, poliţiştii Serviciului au eliberat cu 19% mai multe certificate de cazier judiciar faţă de anul precedent.

ACCESAREA  DE  FONDURI  EUROPENE

În anul 2016, la nivelul unității a fost realizat proiectul “BOTOSANI COUNTY POLICE INSPECTORATE INCREASE TECHNICAL CAPACITY IN COMBATING FRAUD”, în valoare totală de 119.866 EUR (95.893 EUR contribuția CE, 23.973 EUR contribuția aplicantului), în contextul deschiderii liniei de finanțare OLAF HERCULE III.

Cunoaşterea realităţilor din societate şi sporirea implicării cetăţenilor alături de poliţie în combaterea fenomenului infracţional, vor permite Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoșani să aplice cele mai bune practici, realizând punţi de legătură cu toate instituţiile statului abilitate în realizarea justiţiei. Diminuarea şi controlul fenomenului infracţional, reacţia promptă la solicitările cetăţenilor, protejarea intereselor legale ale acestora şi sporirea încrederii publice constituie deziderate ale activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani. În pofida unor inerente dificultăţi, a dinamicii şi noilor valenţe ale fenomenului infracţional, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoșani a demonstrat că deţine potenţialul necesar asigurării spaţiului de justiţie, libertate şi securitate conform normelor europene, legea şi onoarea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de conştiinţă şi acţiune ale poliţistului, alături de responsabilitate, profesionalism, transparenţă şi integritate. (IPJ Botoşani)

Articolul precedentGALERIE FOTO Lebădă moartă lângă Barajul Bâtca Doamnei
Articolul următorVerdict DNA: Vor trebui reevaluate 2.151 de dosare!
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.