reclama autocenter

euro

V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

Realizarea obiectivelor legate de absorbţia fondurilor

Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi înţelegere în rândul potenţialilor beneficiari, cu privire la oportunităţile de finanţare oferite de instrumentele structurale
  1. Realizarea unui grad bun de absorbţie a fondurilor comunitare, la nivelul judeţului

Activităţi desfăşurate pentru atingerea acestor obiective :

Pentru realizarea, la nivelul judeţului, a unei viziuni unitare  privind acţiunile de promovare în domeniul accesării fondurilor comunitare, Instituţia Prefectului realizează anual Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene.

Acest plan este  monitorizat, la finele fiecărui trimestru, şi se realizează de către servicii publice deconcentrate (Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Centrul Judeţean de Dezvoltare Rurală, Inspectoratul Şcolar Judeţean, organisme intermediare ale programelor operaţionale – ADR Nord Est, OIR POS DRU Nord Est şi OJPDRP), consiliul judeţean, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale şi profesionale.

În anul 2013 au fost realizate 160 de acţiuni de promovare a fondurilor comunitare.

Dintre cele mai importante acţiuni de promovare inițiate de către instituția noastră în parteneriat, menționam: Seminariile Forumului Montan Român pentru promovarea informațiilor despre zonă în rândul agricultorilor și a autorităților administrației publice locale:„Fermele mici, Asociaţiile şi Grupurile de producători  – priorităţi ale Politicii Agricole Comune 2014 – 20120”, 7 martie 2013; ” Viitorul agriculturii montane, în viziunea PAC şi a noului PNDR 2014 -2012”- 21 noiembrie 2014  Analiza activităţii celor cinci Grupuri  de Acţiune Locală – GAL-uri din judeţ – 11 iulie 2013

Actualizarea informaţiilor pe teme europene, necesare asigurării transparenţei instituţionale şi informarea corectă şi la timp a cetăţeanului s-a realizat și prin  Buletinul electronic informativ publicat pe site-ul instituţiei.

Totodată s-a transmis autorităţilor administraţiei publice locale corespondenţa MDRAP referitoare la iniţierea procesului de consultare publică pe tema a trei directive europene  privind deşeurile.

Instituția noastră a sprijinit dezvoltarea reţelei de promotori locali şi dinamizarea activităţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, în scopul îmbunătăţirii absorbţiei fondurilor structurale la nivelul judeţului.

Au fost incluşi în reţeaua promotorilor locali reprezentaţii a cinci Grupuri de Acţiune Locală (GAL) din judeţul Neamţ şi a patru consilii locale: Roznov, Alexandru cel Bun, Borleşti, Războieni.

A fost actualizată situaţia Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu „Asociaţia ECO RPR” din Roznov.

A avut loc o întâlnire pentru facilitarea consultanţei acordate primăriilor pe proiecte PNDR (care sunt depuse spre evaluare) în cadrul GAL-urilor.

Prin ordin al prefectului a fost actualizată componenţa Biroului de Suport Tehnic (BST) pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari ai proiectelor de dezvoltare rurală (BST reuneşte avizatorii din proiecte o dată pe săptămână la Direcţia Agricolă).

adr

A avut loc o întâlnire cu promotorii locali pe tematica fondurilor europene, cu participarea ADR Nord Est şi a Inspectoratului Şcolar;

S-au realizat activităţi de consultanţă privind fondurile europene acordate administraţiilor publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi cetăţenilor, pe teme cum ar fi – finanţarea proiectelor din  mediul rural – refacere terenuri forestiere şi fâneţe (comuna Poiana Teiului, clarificări privind art. 38, art.39 din Ordonanţa de Urgenţă 26/ 2000, privind statutul de utilitate publică a asociaţiilor şi fundaţiilor (Asociaţia IUSTINA, Dumbrava Roşie), realizarea de proiecte de înfrăţiri instituţionale – Town Twinning – Asociaţia „Cristiana „ Bicaz .

 • Realizarea unui grad bun de absorbţie a fondurilor comunitare, la nivelul judeţului

Monitorizările stadiului de absorbţie a fondurilor europene de pre şi post aderare, de către  de autorităţile publice locale, servicii publice deconcentrate şi alte instituţii publice din judeţ au pus în evidență următoarea situație – la nivelul anului trecut:

109 proiecte total depuse, din care:

73 în implementare din care:

 • FEADR – 28 proiecte:   6 proiecte pe Măsura 322

                                              8 proiecte pe Măsura 322 d

   3 proiecte pe Măsura 125 E

             2 proiecte pe Măsura 125 b

             4 proiecte pe Măsura 125

             5 proiecte  pe Măsura 125 C

 • POR – 8 proiecte
 • POS Mediu  – 5 proiecte
 • POS CCE – 2 proiect
 • POSDRU – 1 proiect
 • 29 de proiecte finanţate din alte fonduri europene (proiecte de mobilităţi pentru sistemul de educaţie)

Proiecte finalizate în anul 2013 – 36 proiecte din care:

 • FEADR – 16
 • POR – 1
 • POS Mediu – 3
 • POS CCE -1
 • POSDRU – 5

În cadrul Programului prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii 2007-2013 al Comisiei Europene, la iniţiativa Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ a fost depus un proiect regional pe tema luptei împotriva traficului de persoane în parteneriat cu titlul : „Reacţionăm în parteneriat la capcanele moderne în domeniul traficului de persoane în România şi Europa”. Sunt parteneri în proiect:  Instituţiile prefectului Neamţ si Bacău, Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamt, BCCO Bacău, IPJ Bacău, organizaţii neguvernamentale din judeţele  Bacău şi Neamţ şi parteneri externi din  Norvegia, Austria şi Franţa .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De asemenea Instituţia Prefectului – judeţul Neamţ este partener în cadrul proiectului „Stabilirea unui parteneriat pentru realizarea unei scheme de garantare pentru tineret în judeţul neamţ – România” – alături de Camera de Comerţ şi Industrie având calitatea de beneficiar, Asociaţia Ecoforest, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Proiectul a primit finanţare de la Comisia Europeană la sfârşitul lunii octombrie 2013.

Articolul precedent”Muzeul Comunismului”
Articolul următorCe vor târgnemțenii de la Apa Serv