Biografia monahiei Eustochia Ciucanu (n. 1 aprilie 1929, Schitul Hangu, jud. Neamţ – m. 17 februarie 1992, Mănăstirea Agapia) necesită o cercetare minuţioasă întrucât prezenţa ei în calitate de stareţă a Mănăstirii Agapia, între anii 1960-1992 a modificat fundamental imaginea asupra ortodoxismului şi, desigur, asupra bogatelor comori spirituale existente în acest lăcaş de cultură din ţinutul Neamţului. Reconsiderarea fiecărui segment din istoria acestei mănăstiri, din perspectivă modernă, se datorează, în exclusivitate, acestei intelectuale desăvârşite, care avea o reală deschidere spre credinţă (1), cultură (2) şi veşnicia Sfintelor Scripturi. Aici, la Mănăstirea Agapia, străvechi centru al spiritualităţii româneşti, veneau periodic Alexandru Vlahuţă, I.L. Caragiale, Barbu Ştefănescu Delavrancea, G. Ibrăileanu, Ion Simionescu, N. Iorga, Ion Petrovici, I.I. Mironescu, Jan Bart, George Topîrceanu, Otilia Cazimir, Demostene Botez, I.D. Ştefănescu, Paul Bujor, Augustin Z.N. Pop, George Lesnea şi mulţi, foarte mulţi alţii, care au evocat în culori calde chipurile maicilor, iconografia bisericii şi, fireşte, locurile dimprejur.

Unul dintre cei ce se ataşase de acest inconfundabil topos era şi istoricul literar Marin Bucur (1929–1994), care nota în Jurnal (3) că „Ne-am stabilit la Agapia. Maica Petrina ne-a aprins focul în sobă. Atmosferă de casă părintească. Am lucrat cu spor şi cu har la roman (4). În fine i-am găsit ritmul pe care i-l pierdusem de ani de zile. Mi-a ieşit dintr-un condei, fără efort. L‑am scris din suflet, fără să-mi dau seama. Nu ştiu ce să cred, dar mie îmi place aşa cum a ieşit“. [Însemnare din 1 septembrie 1970]. Relevante sunt şi cele două epistole trimise de maica Eustochia Ciucanu lui Marin Bucur prin care îi solicită şi, apoi, îi mulţumeşte pentru unele materiale iconografice privitoare la Mănăstirea Agapia.

[Mănăstirea Agapia], 13 februarie 1971 / Mult stimată doamnă şi d[omnu]le Bucur, / Îmi cer mii de scuze că n-am răspuns la timp la amabila d[umnea]v[oa]stră scrisoare şi aceasta s-a întâmplat din motive aş zice eu binecuvântate. Sunt aproape două luni de când sunt pregătită să plec în R[epublica] F[ederală] a G[ermaniei] şi nici până acum n-am plecat, ci m-au ţinut mereu într-o tensiune a plecării. Scrisoarea am lăsat-o la cancelarie maicilor, cu rugămintea de-a stabili ce au de făcut şi nici până acum nu s-au ocupat de această problemă. În cele din urmă mi-a transmis maica Petrina că d[umnea]v[oa]stră v-aţi interesat din nou de această problemă şi acum încerc să vă dau un răspuns. Dintre fotografiile cu aspecte ale mănăstirii, vedere generală, incintă, biserică, numai aceea cu interiorul bisericii nu o avem şi acelea cu grupuri de ţărani despre care d[umnea]v[oa]stră aţi spus că merită tot interesul din p[unct] d[e] v[edere] etnografic. Ce ne interesa mai mult este material în legătură cu casa Vlahuţă, adică fotografii cu Vlahuţă şi familia lui, scrisori de ale lui Vlahuţă către familia lui de aici din Agapia sau către prieteni, dar legat de Mănăstirea Agapia. Cred că aţi văzut ce lucruri sunt în casa Vlahuţă? În ce priveşte scrisori, fotografii sau alte stampe nu prea avem. Ceea ce este aici sunt sigură că nu sunt la Muzeul Literaturii, pentru că fotografiile le-am adunat de pe la maici şi de pe la oameni, sunt strict legate de mănăstire. Dacă pentru d[umnea]v[oa]stră nu este prea greu şi puteţi să ne reproduceţi ceva din ceea ce credeţi c-ar interesa mai mult în legătură cu casa Vlahută, iar cu m[ănăsti]rea cele două fotografii indicate mai sus, noi achităm costul lor. Pentru toată osteneala noi vă mulţumim cu anticipaţie şi vă dorim din inimă multă sănătate, prosperitate şi fericire. Maica Eustochia Ciucanu

[Domnului Marin Bucur, Strada Avrig, nr. 9–19, Scara 3, Apartamentul 97, Bucureşti, 3; Expeditor – Maica Eustochia Ciucanu, Mănăstirea Agapia, judeţul Neamţ].

ARHIEPISCOPIA IAŞILOR / MĂNĂSTIREA AGAPIA / Judeţul Neamţ / Nr. 834

Mănăstirea Agapia, 28 august 1971 / Către domnul Marin Bucur, / Str[ada] Avrig, nr. 9–19, Bucureşti

Respectuos vă răspundem că am primit cele trei fotografii reprezentând aspecte din Mănăstirea Agapia, pentru care vă mulţumim din toată inima pentru amabilitatea d[umnea]v[oa]stră. Fotografiile le vom păstra cu multă plăcere şi interes, constituind pentru noi amintiri plăcute privind trecutul istoric şi cultural al mănăstirii noastre. / Cu multe şi respectuoase mulţumiri, / Stareţa Eustochia Ciucanu / [Domnului Marin Bucur, Strada Avrig, nr. 9–19, Scara 3, Apartamentul 97, Bucureşti, 3].

NOTE

* Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.

(1) Eustochia Ciucanu – Aspecte privind raporturile lui I.D. Ştefănescu cu Biserica Ortodoxă Română în I.D. Ştefănescu (1886–1981). Volum îngrijit de Al. Zub şi Flavius Solomon. Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol“, 1997, p. 169–170.

(2) Eustochia Ciucanu – I.D. Ştefănescu şi Agapia în I.D. Ştefănescu (1886–1981). Volum îngrijit de Al. Zub şi Flavius Solomon. Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol“, 1997, p. 203–210.

(3) Marin Bucur – Jurnal, inedit, conţine 2500 de pagini. Se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.

(4) Marin Bucur – La apa Vavilonului. Bucureşti, Editura Eminescu, 1971, 111 pagini.

Nicolae SCURTU

Articolul precedentCELE MAI FRUMOASE POEZII ROMÂNEŞTI
Articolul următorArtă plastică LASCĂR VOREL – ARTISTUL (II)