Biografia profesoarei, publicistei şi memorialistei Sidonia C. Hogaş (n. 31 ianuarie 1882, Piatra-Neamţ – m. 19 aprilie 1976, Piatra-Neamţ) se impune a fi cercetată, cu atenţie, întrucât, ca fiică a lui Calistrat Hogaş, şi la sugestia istoricului literar Constantin Turcu, propune studierea operei şi a biografiei autorului cărţii În Munţii Neamţului începând cu izvoarele existente în arhiva şi biblioteca familiei. Lucrarea memorialistică, Tataia. Amintiri din viaţa lui Calistrat Hogaş1, pe care a publicat-o în anul 1940, a stimulat pasiunea şi interesul unor istorici şi critici literari pentru acest „minor mare“, cum paradoxal l-a numit G. Călinescu. Extrem de importante sunt epistolele pe care le-a trimis şi primit Sidonia Hogaş, în cei aproape o sută de ani de existenţă, privitoare la biografia, opera şi receptarea critică a lui Calistrat Hogaş. E necesar să precizez că Sidonia C. Hogaş s-a interesat, permanent, de itinerariul cărţilor părintelui său şi a fost în legături epistolare cu toţi cei care s-au ocupat de restituirea unora din prozele scriitorului din Neamţ. Remarcabile sunt, în acest sens, epistolele trimise lui G. Ibrăileanu2, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Octav Botez, D.D. Pătrăşcanu, E. Lovinescu, G. Călinescu, Constantin Ciopraga şi, desigur, altora. Interesante şi preţioase sunt şi epistolele trimise istoricilor literari Mihai Gafiţa (1923–1977) şi Teodor Vârgolici (n. 1930) care, în calitate de redactori-şefi la Editura pentru Literatură şi, apoi, la Editura Minerva, au restituit în condiţii ireproşabile opera lui Calistrat Hogaş. Sidonia C. Hogaş a supervizat, cu dragoste şi inteligenţă, opera părintelui său.

Piatra-N[eamţ], 13 aprilie [19]66 / Str[ada] Avântul

Tovarăşe Redactor-Şef,

O scrisoare de familie (bucureşteană) îmi spune că aţi fost supărat pentru că, la data hotărâtă, pe lângă modestele mele amintiri vorbite, privitoare la tatăl meu, scriitorul C. Hogaş, n-a apărut pe ecran şi figura mea.

Am crezut suficient să se audă numai cele vorbite, de aceea, vă rog să primiţi, din parte-mi, scuzele cuvenite. Vă mulţumesc cordial pentru interesul ce aţi depus în vederea expedierii onorarului ce mi se cuvine din apariţia unei noi ediţii3 de lucrări ale lui C. Hogaş, pentru care, încă de la data de 1 ianuarie 1966, am iscălit contractul respectiv pentru suma de 14.100 lei. Or, în aceeaş[i] scrisoare de familie mi se aduce la cunoştinţă că voi primi suma de 7.000 lei şi, nu înţeleg, a survenit, în urma iscălirii, vreo modificare a contractului? Asemenea opinaţi, binevoitor, pentru o ediţie a modestei mele lucrări Tataia4. Dacă d[umnea]voastră vă menţineţi dorinţa unei reeditări ~ foarte mulţi vizitatori au cerut această reeditare ~ atunci o accept şi eu rămânând ca, în urma iscălirii contractului respectiv, să se adaoge unele informaţii, fotografii şi altele. Aştept şi răspunsul d[umnea]voastră. Vă rog să primiţi mulţumirile şi distinsele mele salutări,

Sidonia C. Hogaş

 

Piatra-N[eamţ], 6 aprilie [1971] / [Strada] Bicaz, nr. 28

Tovarăş[e] Redactor-Şef

Subsemnata, Sidonia C. Hogaş, domiciliată în Piatra-N[eamţ], Str[ada] Bicaz, nr. 28, îmi permit a vă aduce la cunoştinţă că am primit adresa oficială a Editurii Minerva cu privire la drepturile mele ca moştenitoare direct[ă] a scriitorului Calistrat Hogaş. Asemenea am primit patru volume din scrierile5 lui Calistrat Hogaş editate în anul 1970. Imaculatul înveliş înflorat cu cele trei culori ce sunt în strânsă legătură cu scrierile lui C. Hogaş, selecta şi eleganta simplitate întru tot lăuntrul cărţii, acordă o foarte aleasă şi fină armonie scrierilor pe care le încadrează. Cu deosebite mulţumiri şi scuze de deranj, Sidonia C. Hogaş

[Tovarăşului Redactor-Şef, Editura Minerva, Bulevardul Ana Ipătescu, nr. 39, sector 1, Bucureşti; Expeditor ~ Sidonia C. Hogaş, Strada Bicaz, nr. 28, Piatra-Neamţ].

Note

Originalele celor două epistole, inedite, se află la Biblioteca Naţională a României. Manuscrisul 35604 (cea din 13 aprilie 1966), iar cea de a doua în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti. 1. Sidonia C. Hogaş ~ Fiica sa ~ Tataia. Amintiri din viaţa lui Calistrat Hogaş. [Piatra-Neamţ, Tipografia şi Legătoria de Cărţi „Lumina“, 1940], 136 pagini + iconografie şi Erată. Exemplarul din biblioteca mea are următorul autograf: Domnului profesor Gr[igore] Forţu în amintirea lui C. Hogaş, din partea fiicei sale, Sidonia C. Hogaş. Piatra-N[eamţ], 14 octombrie 1940. 2. Scrisori către G. Ibrăileanu. Volumul 3. Ediţie îngrijită de M. Bordeianu, Viorica Botez, Gr. Botez, I. Lăzărescu şi Al. Teodorescu. Prefaţă de N. I. Popa. Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 90-91 (Studii şi documente). Sunt publicate patru epistole ale Sidoniei C. Hogaş către G. Ibrăileanu, transcrise şi adnotate de I. Lăzărescu. 3. Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte. Volumul I-II. Text stabilit şi adnotat de Constantin Mohanu. Prefaţă şi note finale de Constantin Ciopraga. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965. 4. Nu a apărut în acel timp ci, după 1989, Sidonia C. Hogaş ~ Tataia. Amintiri din viaţa lui Calistrat Hogaş. Ediţie critică, revăzută şi completată după dorinţa autoarei de Alexandrina Bostan. [Piatra-Neamţ], Editura Crigarux, [2000], 226 pagini. Aici fiind inclusă şi iconografia. 5. Calistrat Hogaş ~ Pe drumuri de munte şi Amintiri. Volumul 1–2. Prefaţă de Constantin Ciopraga. [Bucureşti], Editura pentru Literatură, 1969, 206 pagini (1) şi 205 pagini (2).

Nicolae SCURTU

Articolul precedentCELE MAI FRUMOASE POEZII ROMÂNEŞTI
Articolul următorArtă plastică / Dinu Huminiuc. Poezia şi pictura în tandem