muncitori constructii

Cine și când plătește impozitul pe construcții

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ informează că, începând cu 1 ianuarie 2014, se datorează impozitul pe construcţii, care reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Cine datorează impozitul pe construcţii ?

* persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

* persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

* persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

 Pentru ce construcţii se datorează impozit ?

Categoriile de construcţii pentru care se datorează impozit sunt cele prevăzute  în grupa 1 „Construcţii” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. 2.139/2004, cu modificările ulterioare. Această grupă cuprinde următoarele subgrupe:

1.1. Construcţii industriale

1.2. Construcţii agricole

1.3. Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii

1.4. Construcţii hidrotehnice

1.5. Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare.

1.6. Construcţii de locuinţe şi social-culturale.

1.7. Construcţii pentru transportul energiei electrice.

1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, şi îmbunătăţiri funciare.

1.9. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare.

Cota de impozitare şi baza impozabilă

Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra  valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor din grupa 1, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX „Impozite şi taxe locale” din Codul fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Atenţie!!!

* Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, se justifică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

* În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate, impozitul pe construcţii calculat nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

* Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

Termen de calcul şi declarare a impozitului

Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii:

– până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul;

– până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat, în cazul contribuabililor care încetează să existe în cursul anului.

Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii urmează să fie aprobat printr-un ordin al preşedintelui ANAF.

Impozitul pe construcţii declarat de către contribuabili se plăteşte la bugetul de stat:

– în 2 rate egale, până la 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv;

– până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat, în cazul contribuabililor care încetează să existe în cursul anului.

Contribuabilii nou – înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor. (Z.C.H.)