pietricica turism

girov primaria (2)

Prefectul judeţului Neamţ, Vlad Angheluţă, este pe cale – cel puţin alături de predecesorul său – să primească un certificat neoficial de perseverenţă şi anduranţă în chestiunile administrative şi penale legate de comuna Girov. Orice tentativă serioasă de desluşire şi restabilire a legalităţii se încurcă, întâi de toate, de noi şi noi probleme, acestea obligând la rândul lor la mobilizarea altor resurse umane, de competenţă şi timp.

Pe 10 iunie, prin Ordin al Prefectului, a fost constituită o comisie „de verificare a aspectelor prezentate în petiţiile mai multor cetăţeni ce deţin terenuri în comuna Girov, cu privire la aplicarea legilor fondului funciar”. Petiţiile, dintr-un exces de zel privind protejarea datelor legate de identitatea persoanei, nu sunt publice. În altă ordine de idei şi acţiuni, aceste legi nu se aplică de azi, de ieri. Petiţiile curg în valuri, la fel verificările. Ultima comisie a activat între 11 şi 17 iunie. A descoperit, în legătură cu o solă din satul Turtureşti – unde se reclamă neconcordanţe între suprafeţele de teren înscrise în titlurile de proprietate şi cele stăpânite în fapt -, că nu a existat un plan de parcelare corespondent cu titlurile de proprietate eliberate încă de la începuturile punerii în aplicare a Legii 18/1991. Se invocă, după ani de zile, procedurile tehnice de punere în posesie. În sinteza raportului remisă presei de către prefect se subliniază că e vorba despre „atribuţii exclusive ale comisiei locale”. Peste comisia locală trebuia să-şi facă treaba cea judeţeană, însărcinată tot cu fondul funciar, dar acest aspect legal e trecut cu vederea. Demn de reţinut este că acel deficit de suprafaţă în raport cu titlurile de proprietate e cunoscut din 2007, când Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a semnalat situaţia autorităţilor din Girov.

S-a dispus un plan de măsuri, cu termen 1 octombrie 2014, care urmăreşte aprobarea unui nou plan de parcelare şi actualizarea documentaţiilor. Întrucât acestea presupun obţinerea acordului prealabil al proprietarilor, astfel încât să se închidă totalurile din acte cu măsurătorile, desfăşurarea evenimentelor stârneşte un viu interes încă de pe acum.

Un interes pe măsură vine din scandalul islazurilor din Girov, un scandal binecunoscut de altfel. Comisia prefecturală a constatat „suplimentarea suprafeţelor de păşune închiriate de crescătorii de animale prin acte adiţionale” la contractele iniţiale fără aprobarea consiliului comunal, fără licitaţie publică. Din enunţul cu „se va dispune anularea actelor adiţionale şi scoaterea la licitaţie a suprafeţelor de păşune disponibile” singura certitudine este că şedinţele de consiliu la Girov garantează alte momente orginale cu specific local. Anularea unui contract de acest gen e complicată, nu se realizează prin „se va dispune”. În afară de secretarul comunei, la rigoare, ar trebui s-o ştie Instituţia prefectului. Între anduranţă şi competenţă nu este nicio legătură. (V. COSMA)