Recent, Liceul Tehnologic Economic Administrativ a atins ora bilanțului cu proiectul Erasmus+ de mobilitate individuală a elevilor – European Tourism Professionals, 2017-1-RO01-KA102-036077. Acesta a fost finanțat de Uniunea Europeană în urma aprobării obținute din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Necesitatea acestui proiect a izvorât din prioritățile afirmate în Planul de Acțiune al Școlii, din exigențele pieței muncii europene și din nevoile de formare profesională ale elevilor, identificate în ultimii ani. Printre obiectivele acestuia – adresat elevilor de clasa a XI-a de la specializarea „tehnician în turism” – putem menționa: dezvoltarea competențelor profesionale și a celor lingvistice ale beneficiarilor în vederea adaptării lor la cerințele pieței actuale a muncii, asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, în raport cu cerințele europene, îmbunătățirea  inserției  profesionale pe piața muncii, creșterea atractivității specializării turism și îmbunătățirea vizibilității unității noastre, la nivel județean, național și internațional.

Proiectul, început în luna septembrie a anului 2017 a constat în participarea a 22 de elevi de clasa a XI-a, de la specializarea „tehnician în turism”, la stagii de practică în domeniul turismului, în Spania, unde au fost însoțiți de două cadre didactice de specialitate, ce le-au oferit permanent sprijin. Au fost organizate două fluxuri a câte 11 elevi, respectiv 04 martie – 25 martie 2018 și 15 aprilie – 06 mai 2018. Activitățile de formare ale elevilor s-au desfășurat în Granada, având ca parteneri Europroyectos Erasmusplus S.L., Abadía Hotel, Abba Hoteles si Hospes Palacio de los Patos.

Beneficiarii, cu vârste cuprinse între 16-19 ani, au participat pe parcursul celor trei săptămâni  la un stagiu de formare profesionala în domeniul industriei hotelăriei, desfășurând activități în diverse compartimente din hotelurile partenere, formându-și competențe privind utilizarea documentelor și sistemelor specifice evidenței operative, distribuirea unor materiale publicitare, tipuri de servicii de informare, intermediere, cu plată/fără plată, etc. Prin activitățile profesionale desfășurate în această perioadă la cele trei hoteluri de 4 și 5 stele, precum și prin cele culturale propuse de partenerul Europroyectos, participanții la stagiu și-au îmbunătățit compețentele de comunicare verbală în limba engleza, limbă în care s-a desfășurat stagiul de formare, și-au format câteva competențe de comunicare verbală în limba spaniolă, competențe profesionale de comunicare cu turiștii, de lucru in echipă, de adaptare la medii diferite de lucru sau culturale. În plus, societatea parteneră a conceput activități de mobilitate la care au participat tineri din toată Europa, oferind astfel un cadrul multinațional și multicultural de dezvoltare a acestora. Elevii noștri au lucrat împreună cu colegi de-ai lor din Polonia, Turcia și Portugalia, având astfel șanse egale de integrare socioprofesională cu aceștia.

La finalul fiecărui stagiu, după evaluarea activității, elevii au primit certificatele de participare acordate atât de compania la care au lucrat cât şi de partenerul Europroyectos – Spania, precum şi certificate Europass Mobility, care atestă activitățile desfășurate precum și competențele și abilitățile achiziționate pe durata stagiului de formare profesională. Prin îmbunătățirea condițiilor de practică, acest proiect a influențat pozitiv imaginea specializarii turism a Liceului Tehnologic Economic Administrativ, în anul școlar 2018-2019 fiind inscriși mai mulți elevi decât în anul școlar anterior. Altfel spus, a contribuit la îmbunătățirea imaginii școlii și la creșterea prestigiului ei în comunitate.

Un alt avantaj a fost resimțit de profesorii de specialitate, care au beneficiat de transferul de cunoștinte al profesorilor însoțitori, ceea ce duce la modernizarea metodelor și instrumentelor de lucru aplicate la clasă în procesul instructiv educativ.

În încheiere doresc să amintesc aprecierile foarte pozitive pe care le-am primit de la personalul celor trei hoteluri în legătură cu prestația profesională a elevilor noștri dar și cu comportamentul lor și progresele înregistrate. Suntem mândri că am reușit să trimitem niște „ambasadori” care au știut să creeze punți de cooperare internațională și că, din nou am reușit să realizăm misiunea școlii noastre care este: “O școala europeană pentru copiii noștri”.

Doina Georgeta Gheorghiu, Director Liceul Tehnologic Economic Administrativ