reclama autocenter

ceahlau monografie

Daniel Dieaconu şi Mihai Bulai au pus la treabă un întreg colectiv de intelectuali, dar şi elevi din comună pentru a întregi un portret al comunei lor, Ceahlău. Cartea “La poalele Pionului. Comuna Ceahlău – crâmpeie de istorie”, apărută recent la Editura “Cetatea Doamnei” şi lansată cu prilejul Zilei Muntelui Ceahlău, adună în cele peste 300 de pagini ale sale texte semnate de mai mulţi autori, celor doi coordonatori revenindu-le grija de a le subsuma unor capitole distincte, pentru a da lucrării coerenţă şi cursivitate, iar şuvoiul de informaţii să-şi afle un curs firesc. Cele peste 50 de texte ale volumului sunt semnate de Dumitru Luca (fost primar), Teoctist Galinescu, Grigore Ungureanu, Lulu Coroamă, Elena Aflorii, Dorel Rusu, Cristina Chirilă, Constantin Andraş, Cătălin Gavrilescu, Paula Strugaru, Diana Matasă, Lăcrămioara Loghin, Andrei Monica, Ion Asavei şi, bineînţeles, cei doi coordonatori amintiţi. Textele sunt ilustrate de fotografii adunate din comună de elevi, dar şi din colecţiile lui Viorel Nicolau, fostului primar şi învăţătoarei Maria Ţigănici.

De remarcat, din capul locului, eleganta tehnoredactare a lucrării dar şi acurateţea textelor. Era şi de aşteptat acest lucru (calitatea textelor, bogăţia şi exactitatea informaţiilor), deoarece autorii acestor comunicări (adevărate studii) sunt, cu câteva excepţii, cadre didactice din zonă. Sunt abordate în capitolele cărţii aspecte referitoare la toponimia din regiune şi cea din Ceahlău, istoria acestor locuri, aspectele socio-demografice şi economico-culturale din zonă, sunt publicate biografii succinte ale tuturor personalităţilor comunei – preotul-arheolog Constantin Matasă, istoricul Gheorghe Ungureanu, învăţătorul Petru Sălăgeanu, generalul Dumitru Coroamă, arhiepiscopul Eftimie Luca, învăţătorul Grigore Ungureanu, inginerul Vasile D. Matasă, sunt dedicate articole principalelor instituţii şi monumente de arhitectură din zona Ceahlău, de la Palatul Cnejilor de acum câteva sute de ani până la Troiţa de pe Ceahlău, ridicată după cel de-al doilea Război Mondial. De asemenea, sunt dedicate o parte din articolele cărţii aşezămintelor monahale şi bisericilor din comună. Un capitol deosebit, în mare parte inedit pentru cititori, este dedicat eroilor de pe aceste meleaguri, vrednici de amintire, care s-au ridicat împotriva comunismului şi care au plătit pentru asta cu libertatea sau cu viaţa – Emilian V. Săndulescu, Grigore I. Tărâţă, Dumitru T. Coroamă, Gavril Gh. Vlad, Emilian N. Petrescu, Hristostom Asavei, Victor Sălăgeanu, Ştefan Gh. Vlad, Constantin Gh. Matasă, Pamfil C. Sălăgeanu, Gheorghe D. Lungu, Dumitru V. Sălăgeanu, Valentin Blăgescu, Grigore Zănoagă, Contian T. Baciu, Nicolae Platon, Gheorghe G. Marcoci, călugărul Ioasaf Marcoci, Gheorghe T. Coroamă, Gheorghe Ciucanu, Ion şi Emil D. Năfăreanu, Dumitru C. Năfăreanu – spre cinstea acestei comune. Lor, numai lor, li s-ar cuveni o întreagă carte. Autorii cărţii au anexat  spre final imagini vechi şi noi din comună, chipuri ale acestor oameni destoinici, un ritual nupţial specific Ceahlăului (deosebit de interesant), scurte interviuri cu oameni din comună, dar şi un text integral de teatru folcloric din zonă, “Banda lui Jianu”.

Această lucrare, alături de cea de acum câţiva ani a lui Daniel Dieaconu, “La poale de Ceahlău”, completează o bibliografie din ce în ce mai bogată a acestei comune de sub “Muntele Sfânt” şi care poartă acelaşi nume de legendă.

Nicolae SAVA

Articolul precedentSosesc alimentele de la UE
Articolul următorDSP a amendat turismul din Neamț