tg primaria (2)

Primăria Târgu-Neamț va scoate la concurs funcția de director a Casei de Cultură „Ion Creangă”, prin organizarea unui examen de management. Concursul de proiecte de management se desfășoară în două etape: analiza proiectului de management și susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu. Pe data de 25 noiembrie se vor depune proiectele de management de către candidați și a dosarului de concurs. În perioada 26 noiembrie-6 decembrie se vor analiza proiectele de management , iar pe 9 decembrie se vor susține proiectele de management în cadrul interviului. Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de director al Casei de Cultură „Ion Creangă” orice persoană care îndeplinește următoarele condiții: are cetățenia română sau face parte din statele membre Uniunii Europene; are capacitate deplină de exercițiu; întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management; nu deține o funcție de conducere la o altă instituție din România; are o stare corespunzătoare de sănătate postului pe care candidează; nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni. (C.T.S.)