reclama autocenter

modificarile_codului_fiscal

An nou, reguli noi. Aceasta pare a fi ideea Guvernului României privind domeniul fiscal, chiar dacă nu mai are niciun fel de legătură cu celebrele programe electorale ale USL-ului. În Monitorul Oficial de joi,19 decembrie, au fost publicate o serie de modificări aduse codului fiscal și, de asemenea, a mai apărut legea bugetului de stat pentru anul 2014, plus modificarea a doua formulare utilizate de notariate în declararea impozitului pe venitul din cedarea imobilelor din patrimoniul persoanei fizice. Toate acestea vor intra în vigoare de la 1ianuarie  2014.

* TVA la încasare devine opțional începând cu 1 ianuarie anul 2014

Este cea mai importantă modificare prevăzută pentru anul viitor. Practic, ea dorește să ușureze sarcina agenților economici și, mai cu seamă, a întreprinderilor mici și mijlocii. Sistemul TVA la încasare, aplicat în prezent, presupune că exigibilitatea taxei intervine în momentul încasării contravalorii livrărilor/ prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90 zi calendaristică de la data emiterii facturilor. Sistemul trebuie aplicat tuturor contribuabililor care au o cifră de afaceri de de maxim 500.000 euro. Sistemul TVA la încasare s-a dovedit a fi mai mult o problemă pusă în plus agenților economici și nicidecum un ajutor. A creat probleme de birocrație, de flux de numerar, probleme de administrare și de deducție de TVA. Mai mult, în cazuri extreme, a dus la dispariția unor firme mici de pe piață, din moment ce unele companii mari, ce nu îndeplineau condițiile pentru a aplica sistemul TVA la încasare, și-au selectat colaboratorii (furnizori, distribuitori etc) din rândurile firmelor ce nu foloseau acest sistem pentru a evita costurile administrative majorate. Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 111/2013 vin să ofere câteva soluții pentru aceste invonveniente. În primul rând, s-a abrogat obligația colectării TVA la 90 de zile de la emiterea facturii pentru facturile neîncasate. În al doilea rând, contribuabilii ce aplică în acest moment sistemul TVA la încasare beneficiază de o alegere: pot fie să continue cu acest sistem, în cazul în care se încadrează în continuare în condițiile de eligibilitate, sau pot opta să nu mai aplice sistemul TVA la încasare. În acest ultim caz, contribuabilii trebuie să depună o notificare la Fisc, oricând pe perioada anului 2014, pentru a fi radiați din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. O situație mai specială apare în cazul agenților economici care se înregistrează ca plătitori de TVA în cursul anului 2014. Dacă aceștia optează pentru folosirea sistemului TVA la încasare, ei vor fi obligați să îl utilizeze pentru întregul an 2014. Dacă persoanele ce aplicau sistemul TVA la încasare în anul 2013 au depășit plafonul de 2.250.000 lei în luna decembrie 2013 sau în ultimul trimestru al anului 2013, acestea vor ieși în mod obligatoriu din sistemul TVA la încasare și au obligația de a depune până la data de 25 ianuarie 2014 notificare la ANAF.

* Impozitul pe construcții speciale

Pentru că un an nou nu poate veni fără noi taxe, de la 1 ianuarie 2014, o parte din persoanele juridice din România își vor mări contribuția pe care o datorează statului, de data aceasta printr-un impozit pe construcții speciale. Aici se includ: rampe de încărcare descărcare, piste și platforme, sonde de țiței, gaze și sare, canale de irigații, construcții pentru transportul energiei electrice etc. Este adevărat că nu foarte mulți agenți economici vor fi afectați de aceste măsuri, principalii vizați fiind societățile comerciale de dimensiuni medii și mari. Impozitul pe construcții speciale se va calcula prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Impozitul asupra valorii construcțiilor se datorează începând cu 1 ianuarie 2014, iar calculul și declararea acestuia se face de către contribuabili anual până la data de 25 mai. Plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai și 25 septembrie, inclusiv. Impozitul asupra valorii construcțiilor reprezintă venit la bugetul de stat.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Persoanele juridice care realizează activități de consultanță și management intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, atâta timp cât veniturile din aceste activități sunt sub 20% din veniturile totale ale persoanei juridice. O astfel de măsură este binevenită, deoarece serviciile de consultanță din România nu sunt la fel de sprijinite de politica de stat în comparație cu majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Începând cu trimestrul în care pragul de 20% este atins sau depășit, persoana juridică devine plătitoare de impozit pe profit, cu efect retroactiv de la începutul anului fiscal. La determinarea impozitului pe profit, persoana juridică va lua în calcul veniturile și cheltuielile de la începutul anului fiscal. Din impozitul pe profit astfel rezultat va deduce impozitul pe veniturile microîntreprinderilor plătit în timpul anului respectiv.

(V.B.)

Articolul precedentÎndemn liberal: ”Fii și tu Moș Crăciun!”
Articolul următorUna caldă, alta rece