pistol 02Ministerul Afacerilor Interne (MAI) îşi propune să aducă modificări în privinţa autorizării port-armă.

Principala schimbare adusă legislaţiei existente vizează simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei, ca urmare a “eliminării obligației de prezentare a certificatului de cazier judiciar în cadrul procedurii de autorizare pentru procurare, deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale”, potrivit notei de fundamentare ataşate la proiectul de hotărâre de Guvern.

De asemenea, noile norme metodologice propuse conţin dispoziţii referitoare la:

 • procedura procurării armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării de către persoanele fizic, prin mijloace de comunicare la distanţă;
 • procedura prelungirii valabilităţii permisului de armă;
 • obligativitatea tuturor posesorilor de arme de a se supune examenului medical sau psihologic la recomandarea poliției și/sau a psihologului, măsură de natură a reduce riscurile deținerii de arme de către persoane care nu mai sunt apte din punct de vedere medical sau psihologic;
 • introducerea cursurilor de instruire teoretică și practică ca și condiție obligatorie pentru persoanele care intenționează să procure arme neletale supuse autorizării;
 • obligativitatea pentru toți deținătorii de a efectua o ședință de tragere de antrenament anual, în perioada de valabilitate a permisului de armă;
 • procedura avizării poligoanelor de tragere din punct de vedere al siguranţei în utilizare;
 • condiţiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecţia tehnică periodică a armelor;
 • condiţiile de avizare a armurierilor pentru a desfăşura operaţiuni de dezactivare a armelor de foc;
 • procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice;
 • procedura autorizării intermediarilor;
 • procedura eliberării acordului prealabil, a permisului de transfer şi a avizului de tranzit, aspecte care reprezintă elemente de noutate în legislaţia românească. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată.

Textul este publicat și poate fi consultat AICI.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile. (M. CONSTANTINESCU)