bani 02Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) solicită autorităţilor publice din România să nu mai prelucreze şi să mai transmită date cu caracter personal, fără a-i informa, în prealabil, pe cei vizaţi. CJUE s-a pronunţat în acest sens la începutul lunii octombrie, potrivit www.luju.ro.

La baza hotărârii a stat o solicitare prealabilă transmisă de Curtea de Apel Cluj, într-un dosar în care 60 de avocaţi din Baroul Cluj au reclamat că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) le-a transmis la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) datele privind veniturile declarate, fără a-i informa.  În baza informaţiilor primite de la ANAF, CNAS le-a solicitat avocaţilor plata restanţelor contribuţiilor la sistemul de asigurări de sănătate.

“Curtea observă că prelucrarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a datelor transmise de administraţia fiscală presupunea informarea persoanelor vizate în legătură cu scopurile acestei prelucrări, precum şi cu categoriile de date vizate. În speţă, casa de asigurări de sănătate nu a furnizat aceste informaţii. Curtea concluzionează că dreptul Uniunii Europene se opune transmiterii şi prelucrării de date personale între două autorităţi ale administraţiei publice a unui stat membru fără ca persoanele vizate să fi fost informate în prealabil despre această transmitere sau despre această prelucrare”, se precizează în decizia CJUE. (ZCH NEWS)