reclama autocenter

asociatie-proprietari

Faptul că Primăria Piatra Neamţ încurajează construirea de locuinţe nu pare a fi agreată de toţi locuitorii oraşului. Vă prezentăm integral un Memoriu adresat de Asociaţia de Proprietari 95 Primăriei Piatra Neamţ – Comisia de Urbanism. Nemulţumirea porneşte de la un teren de 46 mp, pe care, teoretic, ar urma să se construiască un bloc de garsoniere.

 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 95 PIATRA NEAMȚ

 Către COMISIA DE URBANISM a Consiliului Local Piatra Neamț întrunită în ședința din 25.07.2013

 MEMORIU

 În legătură cu punctul 9 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local, subsemnații, cetățeni ai municipiului Piatra Neamț și membri ai Asociației de proprietari nr. 95, solicităm:

1. Reexaminarea întregului proiect de construcție al Medasimpex SRL ca inițiator și SC Arhim Proiect SRL ca elaborator, din care face parte și solicitarea inițiatorului de aprobare a concesionării sau vânzării unui teren aflat în proprietatea municipalității, imediat adiacent proprietăților noastre;

2. Reexaminarea documentelor prin care se exprimă acordul diferitelor instituții sau firme, referitoare la acest proiect, deoarece:

a) Acordul dat de Serviciul Gospodărire Comunală al Primăriei Piatra Neamț, nr. 41343 din 11.12.2012 privind mutarea punctelor de colectare ecologică a deșeurilor menajere nu prevede și locația acestor europubele în urma „translării” prevăzute de proiect;

b) Acordul Romtelecom din 22.05.2012 nu este decât un Aviz favorabil de principiu, care prevede nulitatea documentului dacă SC Medasimpex nu va obține Avizul tehnic pentru executarea lucrărilor de construire;

c) Acordul SC Parking SA privind mutarea parcărilor aflate în prezent pe terenul solicitat spre concesiune sau vânzare nu există;

d) Acordul Apa Serv din data de 22.05.2012 a expirat la 22.05.2013;

e) Acordul Comisiei pentru analiza și asigurarea fluidizării circulației rutiere în municipiul Piatra Neamț se bazează pe indicația eronată din Memoriul de Urbanism al SC Arhim Proiect, conform căreia bdul. Republicii are în zonă 4 benzi de circulație de 3,5 m; nu sunt decât două benzi de circulație, celelalte două fiind ocupate de parcări legale aprobate tot de Consiliul local; breteaua de acces din strada G. Coșbuc nu are decât o bandă de circulație și sens unic;

f) Acordul E.ON Moldova Distribuție nu se referă la mutarea postului de transformare IRE PT 224, prevăzută în proiect, și menționează că acest aviz nu ține loc de aviz de amplasament și nici de aviz de racordare;

g) Acordul Institutului Național de Sănătate Publică – centrul regional Iași –  menționează în concluzie că vecinătățile directe ale obiectivului de investiție se află la distanțe mai mici decât prevăd recomandările Ordinului Min. Sănătății nr. 536/1997 și ia în considerare eventualul impact negativ asupra sănătății populației, precum și anularea acordului, dacă nu sunt respectate anumite recomandări și condiții.

3. Observarea de către Comisie și de către Consiliul local a situației de incompatibilitate în care – referitor la pct. 9 de pe ordinea de zi – se află dl. Consilier dr. Andrița, care deține cabinet și dă consultații cu plată la clinica medicală Antares, aflată în proprietatea Medasimpex.

 Președintele Asociației de Proprietari nr. 95

Ing. Puiu Dan Marian

Cenzor: Vicol Geta

Membri: Prof. Strochi Dana

Prof. Dr. Strochi Lucian

Economist Păun Corneliu

Păun Rodica

Ciocate Neculai

Toader Cristian

Articolul precedentFraudă la CAR Învățământ?
Articolul următorBiserica din Adjudeni – măreţie şi credinţă