Consiliul Județean VasluiDupă alegerile locale, noii șefi, acolo unde s-au schimbat, încep să-și caute sau să-și formeze echipa. La Consiliul Județean Vaslui au fost scoase la concurs două posturi cheie pentru bunul mers al instituției, Este vorba despre ceș de director executiv adjunct la Direcția Tehnică și de șef birou la Biroul Administrarea domeniului public și privat al județului. Connțiile specifice pentru participarea la consrs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe inginereşti – inginerie civilă;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: director executiv adjunct: minimum 3 ani; şef birou: minimum 2 ani.

Concursul va avea loc în două etape, pe 22 august proba scrisă și pe 25 august interviul.