0:00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ – ANUNŢ, ZCH NEWS - sursa ta de informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 26.09.2013, ora 9.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâri înscrise la ordinea de zi:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 166/2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2013;

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ;

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman;

4. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean;

5. Aprobarea  planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014;

6. Modificarea unor organigrame şi state de funcţii;

7. Aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean;

8. Acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Neamţ;

9. Modificarea arondării localităţilor din judeţul Neamţ la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

10. Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;

11. Diverse:

a. Informare  privind stadiul pregatirii unităţilor de învăţământ din judeţul Neamţ pentru anul şcolar 2013-2014;

b. Informare privind situaţia economico-financiară a societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Judeţean Neamţ, la data de 30.06.2013;

c. Informare cu privire la derularea investiţiilor asumate prin anexa la protocolul de dare în administrare a  Staţiunii Bălţăteşti către Ministerul Apărării Naţionale.

PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

Articolul precedentGirov: Căminul cultural la nivelul doi
Articolul următorEveniment editorial: Ion Creangă, descoperit de contemporanii lui (II)