pietricica turism

Asociaţia “Centrul Comunitar de Resurse Răuceşti – Neamţ” anunţã lansarea Monografiei comunei Răucești în data de 20 octombrie 2019, începând cu ora 14:00, la Sala de festivități din localitate.

Monografia este o lucrare complexă, îndelung așteptată, atât de specialiști, cât și de locuitorii comunei, de cei care îndrăgesc aceste meleaguri și vor să le cunoască istoria, să afle informații interesante despre trecutul acestor așezări și pot să-și facă o impresie imediată despre felul în care au evoluat, despre oamenii care le-au locuit.

Proiectul de față vine în întâmpinarea nevoilor de promovare a educației culturale, de cunoaștere a istoriei satelor comunei Răucești – străvechi vetre de civilizație și cultură, de conștientizare a însemnătății istorice a acestor aşezări, vechi de mai bine de şase secole.

Autorul monografiei este profesorul Gheorghe Agafiței, cu un statut bine conturat în amintirea tuturor generațiilor de elevi, având experiența necesară în realizarea lucrărilor cu caracter istoric și monografic, fapt atestat de publicarea în anul 2013 a Monografiei satului Săvești.

Asociaţia “Centrul Comunitar de Resurse Răuceşti – Neamţ” este o organizație nonguvernamentală, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, înființată în luna mai 2013 și are misiunea de a promova dialogul social, respectarea valorilor și intereselor civice în procesul de elaborare și implementare a proiectelor și programelor în domeniile educație, sănătate, ocupare, locuire, cultură și culte, proiecte/programe care vizează educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării bazate pe cunoaștere.

Proiect finanțat de