OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CAPITOLUL I

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare

În anul 2013, activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ s-a desfăşurat în conformitate cu Planul de activităţi al acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 13 din 20.12.2012.

Anul trecut, sub conducerea prefectului sau a înlocuitorului legal, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în 36 şedinţe (20 videoconferinţe cu Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, 2 şedinţe ordinare, 12 şedinţe extraordinare şi 2 şedinţe festive). În cadrul acestor şedinţe, au fost adoptate 17 hotărâri prin care au fost stabilite măsuri şi sarcini precise pentru grupurile de suport tehnic, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi diferite structuri reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

2. Măsuri dispuse în baza ordinelor şi dispoziţiilor CNSU, conducerii MAI, rezultate în urma participării la videoconferinţe ş.a.

 • au fost actualizate planurile de acţiune specifice;
 • în vederea pregătirii pentru sezonul rece, au fost organizate activităţile referitoare la prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor care locuiesc în spaţii neîncălzite;
 • au fost verificate stocurile de materiale chimice şi antiderapante, utilajele, echipamentele şi mijloacele specifice pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor, precum şi pentru deszăpezirea acestora;
 • a fost pregătit spaţiul în care îşi va desfăşura activitatea Comandamentul operaţional judeţean pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice perioadei de iarnă;
 • au fost încheiate protocoale de colaborare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • avertizările şi/sau atenţionările hidro-meteorologice primite au fost retransmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, însoţite de recomandări de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • a fost verificată instituirea serviciului de permanenţă la sediile primăriilor;
 • Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă s-au întrunit în şedinţe extraordinare în vederea adoptării de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • având în vedere prognoza meteorologică din primăvara anului 2013, au fost numite comisii de specialişti care s-au deplasat în teren pentru identificarea zonelor cu risc crescut de inundaţii ca urmare a topirii zăpezilor;
 • s-a stabilit modul de comunicarea publică la nivel judeţean, pe timpul situaţiilor de urgenţă.

pompieri simulare spital 02

CAPITOLUL II

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

În anul supus evaluării, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ şi-a concentrat eforturile pentru protejarea populaţiei faţă de efectele situaţiilor de urgenţă, limitarea pagubelor materiale şi refacerea obiectivelor afectate de dezastre.

Pe teritoriul judeţului Neamţ, în anul 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a gestionat 84 de situaţii de urgenţă apărute ca urmare a declanşării riscurilor naturale (20 fenomene hidrometeorologice periculoase, 7 fenomene distructive de origine geologică şi 57 incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cereale păioase), 87 situaţii de urgenţă apărute ca urmare a declanşării riscurilor tehnologice (6 poluări ale aerului, 1 poluare a apei, 80 asanări de muniţii neexplodate şi distrugeri a muniţiei asanate) şi 3 ca urmare a declanşării riscurilor biologice (3 epizootii/zoonoze).

 1. 1.    Acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv:
 • a fost întocmit Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare la nivelul judeţului Neamţ;
 • a fost actualizată Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă;
 • a fost actualizat Planul judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
 • toate cele 258 de avertizări/atenţionări/informări hidro-meteorologice au fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea înştiinţării, avertizării şi alarmării populaţiei din zonele de risc;
 • localităţile situate în aval de acumulările hidroenergetice au fost înştiinţate cu privire la cele 45 de deversări efectuate de S.C. Hidroelectrica S.A.;
 • au fost aprobate măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor inundaţiilor posibile ca urmare a topirii zăpezilor în primăvara anului 2013;
 • au fost constituite comisii mixte (alcătuite din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamţ, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, Direcţiei Silvice Neamţ, Comisariatului Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu) care s-au deplasat în teren pentru verificarea cursurilor de apă şi a secţiunii de curgere a podurilor şi podeţelor în vederea depistării blocajelor din albii şi/sau a depozitelor de deşeuri care ar putea duce la producerea de inundaţii. În urma finalizării acţiunii s-au dispus măsuri pentru remedierea problemelor identificate;
 • a fost verificat modul în care comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au pus în aplicare prevederile hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
 • au fost stabilite măsuri pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ale caniculei şi secetei, precum şi ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce se pot produce alternativ perioadelor caniculare, pe teritoriul judeţului Neamţ;
 • în vederea reducerii numărului de incendii generate de arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, au fost stabilite măsuri specifice, care au fost transmise comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
 • a fost dispusă instituirea serviciului de permanenţă la primării. Instituirea acestuia a fost verificată atât telefonic cât şi prin controale inopinate;
 • în localităţile urbane, au fost amenajate spaţii pentru cazarea persoanelor defavorizate în perioadele cu ger;
 • au fost centralizate datele referitoare la tehnica specifică şi stocurile de materiale pregătite pentru deszăpezire iar o comisie de specialişti a verificat în teren existenţa şi starea de funcţionare a acestora;
 • în vederea pregătirii pentru sezonul de iarnă, au fost adoptate măsuri pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ale fenomenului de zăpor pe râul Bistriţa;
 • a fost încheiat un protocol de colaborare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe drumurile naţionale şi de interes local pe timpul sezonului de iarnă;
 • au fost executate exerciţii de alarmare publică şi de intervenţie în caz de cutremur, accidente cu substanţe periculoase sau incendii;
 • preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la instructaje, instruiri şi cursuri de formare.
 1. 2.    Acţiuni executate pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă:
 • În cazul producerii situaţiilor de urgenţă de amploare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în şedinţe extraordinare, adoptând măsuri pentru limitarea efectelor acestora;
 • preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi membrii grupurilor de suport tehnic s-au deplasat în teritoriu în vederea luării măsurilor pentru limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi coordonarea acţiunilor specifice;
 • au fost identificate şi transportate în adăposturi persoanele fără adăpost şi din spaţii neîncălzite, pentru prevenirea deceselor prin hipotermie, în conformitate cu prevederile procedurii specifice pe perioada sezonului rece;
 • a fost monitorizată viabilitatea drumurilor în perioada manifestării fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece;
 • prin ordin al prefectului, s-au închis drumuri naţionale şi judeţene pe timpul viscolului;
 • s-a dispus şi coordonat evacuarea familiilor ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţii;
 • realizarea unor supraînălţări cu saci pentru dirijarea apei spre zonele nelocuite, cu culturi agricole;
 • au fost coordonate acţiunile de transport al apei potabile şi menajare la cetăţenii şi agenţii economici afectaţi de secetă;
 • comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au fost monitorizate cu privire la adoptarea măsurilor necesare în vederea reducerii efectelor situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a caniculei, inundaţiilor şi căderilor masive de zăpadă;
 • a fost asigurată asistenţa medicală de urgenţă;
 • a fost coordonată salvarea persoanelor surprinse de viituri sau blocate în maşini ca urmare a înzăpezirii căilor de comunicaţii rutiere.

pompieri simulare spital 01

3. Acţiuni şi măsuri post – eveniment:

 • au fost coordonate acţiunile de îndepărtare a aluviunilor din case şi curţi, precum şi de decolmatare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apei;
 • autorităţile locale au fost sprijinite prin alocarea de forţe şi mijloace pentru executarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurii afectate;
 • s-a realizat dezinfecţia şi dezinsecţia locuinţelor şi anexelor (beciuri, magazii de alimente, grupuri sanitare) pentru prevenirea izbucnirii unor boli transmisibile cauzate de apă, mâl, reziduuri;
 • au fost dispuse măsurile necesare pentru curăţarea fântânilor şi asigurarea potabilităţii apei din acestea (prin decolmatare şi dezinfectare cu substanţe specifice);
 • s-a monitorizat starea de sănătate a  populaţiei, prin supraveghere clinică, în vederea depistării precoce a unor cazuri / focare de boală transmisibilă, pe perioada maximă de incubaţie a acestora;
 • s-a dispus verificarea existenţei unor eventuale focare de boală la animale pe teritoriul comunelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase, ca urmare a mortalităţilor de păsări şi animale;
 • prin hotărârile nr. 4 şi 5 din 2013 ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost acordate ajutoare umanitare constând în apă şi materiale de construcţii pentru familiile din comunele Războieni, Tupilaţi şi Ţibucani afectate de inundaţiile din mai 2013;
 • au fost coordonate activităţile de remediere a defecţiunilor în alimentarea cu energie electrică şi apă potabilă a localităţilor afectate;
 • s-a asigurat desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutier pe drumul judeţean DJ 207 C, afectat de alunecări de teren între km 16+050 – 16+850, prin devierea traficului greu pe altă rută şi prin intervenţia în regim de urgenţă pe sectorul de drum afectat pentru asigurarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată de până la 7 tone;
 • prefectul judeţului a numit comisii mixte care s-au deplasat în zonele afectate pentru inventarierea şi evaluarea pagubelor;
 • prin hotărârea nr. 9 din 2013 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost solicitat de la rezervele statului carburant pentru autorităţile locale care au fost cel mai afectate de inundaţiile din lunile mai şi iunie;
 • au fost întocmite şi promovate 6 Proiecte de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Neamţ asupra infrastructurii locale;
 • au fost efectuate cercetări în vederea identificării persoanelor care au incendiat terenurile agricole pentru curăţarea acestora de mirişti şi vegetaţie uscată. În urma acestor acţiuni au fost aplicate amenzi contravenţionale.

CAPITOLUL III

PARTICIPAREA MEMBRILOR CJSU LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE 

În anul 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a coordonat planificarea şi desfăşurarea următoarelor exerciţii:

 • exerciţiul intern de cooperare pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unei explozii şi testare a planului roşu de intervenţie la SC MIHOC OIL SRL punct de lucru Pipirig;
 • exerciţiul intern pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident chimic cu implicaţii în afara amplasamentului şi testare a planului roşu de intervenţie – SC Ga Pro Co Chemicals SA Săvineşti;
 • exerciţiul intern de cooperare pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui cutremur şi testare a planului roşu de intervenţie în municipiul ROMAN.

CAPITOLUL IV

DISFUNCŢIONALITĂŢI  ŞI  GREUTĂŢI  ÎNTÂMPINATE

La nivel judeţean/local încă se manifestă unele greutăţi (care se constituie în puncte slabe), determinate de:

 • insuficienţa resurselor materiale şi financiare destinate acţiunilor preventive şi de răspuns în situaţii de urgenţă de la nivel local şi judeţean;
 • neimplicarea tuturor membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse;
 • neîntocmirea documentelor specifice de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sau transmiterea cu întârziere a acestora către Centrul operaţional judeţean;
 • nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte asigurarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă (întocmirea defectuoasă de către factorii implicaţi a planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă);
 • neaplicarea în totalitate de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă a măsurilor dispuse de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
 • nerespectarea întocmai a prevederilor legale precum şi cele ale protocoalelor de cooperare de către unele instituţii implicate în monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • întocmirea cu întârziere a planurilor operative de acţiune pe timpul iernii de către unii administratori de drumuri.

CAPITOLUL V

DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII CJSU

            Construcţie instituţională

          Pentru realizarea unei capacităţi de răspuns credibile, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ are în vedere următoarele:

 • adoptarea de măsuri, inclusiv de natură coercitivă, pentru sensibilizarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în vederea îndeplinirii tuturor atribuţiilor specifice;
 • creşterea gradului de implicare a grupurilor de suport tehnic în prevenirea situaţiilor de urgenţă specifice şi planificarea acţiunilor de răspuns în cazul producerii acestora;
 • reanalizarea riscurilor existente pe raza unităţilor administrativ teritoriale pe bază de studii, prognoze şi analize, precum şi a întocmirii hărţilor de risc natural;

          Pentru creşterea eficienţei funcţionării Sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean, prin modernizare structurală şi logistică, avem în vedere următoarele:

 • actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • corelarea articolelor referitoare la drepturile salariale ale angajaţilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu Legea salarizării unitare;
 • stimularea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă prin acordare sporului de dispozitiv şefului acestei structuri.

CAPITOLUL VI

CONCLUZII

În anul 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi-a concentrat eforturile pentru managementul situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului. Cele mai grave situaţii de urgenţă au fost produse de inundaţiile ce au avut loc în lunile mai-iunie, precum şi de căderile de zăpadă de la începutul anului. Pentru toate aceste situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a căutat cele mai bune soluţii pentru înlăturarea efectelor şi revenirea la normalitate a activităţilor economico-sociale, inclusiv prin acordarea de ajutoare umanitare.

Primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, au răspuns, în general, pozitiv la solicitările comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi au coordonat eficient şi cu responsabilitate acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiilor de urgenţă.

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

În perioada producerii situaţiilor de urgenţă, comunicarea cu mass-media locală şi reprezentanţii instituţiilor centrale de presă s-a desfăşurat în bune condiţii. Evenimentele produse de fenomenele meteorologice periculoase, intervenţiile şi măsurile dispuse de conducerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea eliminării efectelor negative au fost transmise spre cunoştinţă opiniei publice prin intermediul comunicatelor de presă.

Rezultatele generale înregistrate pe anul 2013 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce îi revin, acţionând operativ şi respectând întocmai prevederile legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTELE CJSU,

PREFECT,

George LAZĂR

Articolul precedentȘcolile din Târgu-Neamț, modernizate și reabilitate
Articolul următorRahitismul reintră în atenția pediatrilor