Colinde, colinde…, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Deschide uşa, creştine

Deschide uşa, creștine
Că venim din nou la tine
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit.

Şi la Viflaeem am fost
Unde s-a născut Hristos,
Şi-am văzut pe a sa mamă
Pe care Maria-o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă
Ca pe fiul ei să nască
Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos!

Umbla-n jos şi umbla-n sus
Ca să nască pe Iisus,
Mai târziu ca şi apoi
Un staul frumos de oi

Şi acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos
Cete de îngeri coboară
Staulul de-l înconjoară

Îngerii cu flori în mână
Împletesc măndră cunună
Pe cunună-i scris frumos
Astăzi s-a născut Hristos

Care cu puterea Sa
Mântui-va El lumea
Şi-de acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
Tuturor cu bucurie!

Trei păstori

Trei păstori se întâlniră
Trei pastori se întâlniră
Raza soarelui, floarea soarelui
Şi aşa se sfătuiră:

Haideți fraţilor să mergem
Haideţi fraţilor să mergem
Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem.

Şi să facem o cunună
Şi să facem o cunună
Raza soarelui, floarea soarelui
S-o-mpletim cu voie bună.

Şi s-o ducem lui Hristos
Şi s-o ducem lui Hristos
Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fie de folos.

Noi umblăm şi colindăm

Noi umblăm şi colindăm
Pe Iisus să-L căutăm
R: Bună seara, seara de Crăciun

Şi umblăm din casă-n casă
La acei care ne lasă.

R:
Unde poarta-i încuiată
Noi sărim şi peste poartă
R:
De la mic şi pân-la mare
Căci azi toți au sărbătoare
R:
Sărbătoarea cea mai dulce
Nimeni nu vrea să se culce
R:
Tuturor le spunem iară
Ce odată se-nserară
R:
Colo-n ţara evreiască
În cetatea-mpărătească
R:
Noi umblam precum umblară
Maica Sfântă într-o sară
R:
Cu Iisus la inimioară
Sa-şi găsească o căscioară
R:
Ca să-şi nască pruncul dulce
Şi în caldură să şi-L culce
R:
Nime-n lume n-o lăsară
Trebuie să nască afară
R:
Într-o peşteră pustie
În cumplita sărăcie
R:
Astă seară toţi să cânte,
Lui Iisus şi Maicii Sfinte
R:
C-a voit să îndulcească
Suferinţa omenească
R:
Te lăsăm acum creştine
Dar să ne-ntâlnim cu bine
R:
Şi la anul care vine
Tot cu pace, tot cu bine.

Domn domn să-nălţăm

Am plecat să colindăm
Domn domn să-nălţăm,
Când boierii nu-s acasă
Domn domn să-nălţăm,
Când boierii nu-s acasă
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm.

Au plecat la vânătoare
Domn domn să-nălţăm,
Să vâneze caprioare
Domn domn să-nălţăm,
Să vâneze căprioare
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm.

Căprioare n-au vânat
Domn domn să-nălţăm,
Şi-au vânat un iepuraş
Domn domn să-nălţăm,
Şi-au vânat un iepuraş
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm.

Să facă din pielea lui
Domn domn să-nălţăm,
Veşmânt frumos Domnului
Domn domn să-nălţăm,
Veşmânt frumos domnuluï
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm,
Domn domn să-nălţăm.

Trei crai de la Răsărit

Trei crai de la Răsărit
Spre stea au călătorit
Şi-au mers după cum ştim
Până la Ierusalim.

Acolo dac-au ajuns
Steaua-n nori li s-au ascuns
Şi le-a fost a se plimba
Prin oraş a întreba

Iară Irod împărat
Auzind s-a tulburat
Pe crai grabnic i-a adunat
Şi în taină i-a-ntrebat

Ispitindu-i vru setos
Ca să-l afle pe Hristos
Craii dacă au plecat
Steaua iar s-a arătat

Şi-au mers pân-au stătut
Unde fiul s-a născut
Şi toţi s-au bucurat
Pe Hristos dac-au aflat

Cu daruri s-au închinat
Ca unui mare-mpărat

Sus la poarta raiului

Sus la poarta raiului,
Sus, la poarta raiului,
Poarta raiului,
Paşte turma tatălui,
Turma tatălui.

Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iarăşi lin.

Dar la urmă cine sta?
Cine, cine sta?
Sta chiar Maica Precista,
Maica Precista.
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iarăşi lin.

Lângă ea, un legănel,
Da, un legănel,
Cu un copilaş în el,
Copilaş în el.
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iarăşi lin.

Copilaşul când plângea,
Puiul când plângea,
Maica Sfântă lin cânta,
Maica lin cănta.
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iarăşi lin.

O, ce veste minunată!

O, ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr de-nceput
Cum au zis proorocii

Că la Betleem Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic salaş
Lâng-acel oraş
A născut pe Mesia

Pe Fiul cel din vecie
Ce l-a trimis Tatăl mie
Să se nască
Şi să crească
Să ne mântuiască

Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a născut Hristos
Mesia chip luminos
Laudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!

Mititel înfăşăţel
În scutec de bumbăcel
Laudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi

Neaua ninge
Nu-l atinge
Vântul bate
Nu-l răzbate
Laudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!

Şi de acum
Până-n vecie
Mila Domnului să fie
Laudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!

Domnului, Doamne

Sus cer negru, jos ninsori,
Clopote în sărbători,

Stă Maria cu Iisus,

Nu e pat și multe nu-s.

Într-un grajd, nu în palat
Pruncul S-a născut sărac
Și e frig, și e flămând,
Încă-i noapte pe pământ.

Iată însă că din cer,

Prin ninsoare și prin ger,
Lin coboară la ferești
Albe cete îngerești.

Și-ntr-un glas cântând ne spun:
”Asta-i seara de Crăciun!”

Sus cer negru, jos ninsori,
Clopote în sărbători.

Asta-i casa cea frumoasă

Asta-i casa cea frumoasă,

Florile Dalbe!

Cu icoane luminoase,

Florile Dalbe!

La ferești cu flori domnești,

Florile Dalbe!

Pe la uși cu flori de ruj,

Florile Dalbe!

La obloace busuioace,

Florile Dalbe!

La obloace busuioace,

Florile Dalbe!

Peste masă cruce trasă,

Florile Dalbe!

Peste pat cruce de brad,

Florile Dalbe!

Iar la masă cine șede,

Florile Dalbe!

Șede gazda ce frumoasă,

Florile Dalbe!

Cu-n pahar de vin în mînă,

Florile Dalbe!

La ce vin la toți închină,

Florile Dalbe!

Și-n cea mînă busuiocul,

Florile Dalbe!

Să aibă gazda norocul,

Florïle Dalbe!

Articolul precedentPersonalitatea săptămânii: Paisie de la Neamţ, cel canonizat de Biserica răsăriteană
Articolul următorFC Ceahlăul la final de an: Spirite încinse în tabăra plăieșilor