tg primaria (2)

* angajații trebuie să apere prestigiul instituţiei

* ei nu pot exprima aprecieri neconforme cu realitatea şi nici nu pot colecta fonduri pentru partidele politice

Codul de conduită al funcționarilor din Primăria Târgu-Neamț a fost dispus și aprobat  de către primarul Daniel Harpa, pentru a crește calitatea serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public și să contribuie la eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică locală. La capitolul „Principii generale”, Codul de conduită obligă angajații primăriei să fie imparțiali și să aibă o atitudine obiectivă și neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. De asemenea la capitolul „Integritatea morală”, angajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu sau să abuzeze în vreun fel de funcție.

La capitolul „Loialitatea față de autoritățile și instituţiile publice”, la articolul 7, angajații au obligația de a apăra în mod loial prestigiul primăriei. Astfel, angajaților le este interzis să exprime aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte. De asemenea, li se interzice să dezvăluie informații care nu au caracter public. La capitolul „Activitatea politică”, articolul 10 le este interzis angajaților să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică sau să afișeze, în cadrul instituției, însemne ori obiecte cu sigla sau denumirea unui partid sau candidat.

Angajaților le sunt puse în atenție și interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor. Articolul 14 le interzice angajaților să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților prietenilor sau persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică.

„Am considerat necesar să aduc  completări la acest cod de conduită al angajaților Primăriei Târgu-Neamț, pentru a ridica prestigiul instituției pe care o reprezintă, precum și al serviciilor. Îmi doresc ca prin acest cod de conduită să se creeze un climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și angajați. Totodată, acest cod contribuie la eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația locală”, a declarat primarul Daniel Harpa.

Ciprian Traian STURZU