Municipalitatea pietreană a pus la punct o strategie de integrare a copiilor care provin din familii cu situații material precare. Centru de zi Castani din Piatra Neamț oferă, prin Direcția de Asistență Socială, servicii de îngrijire, educație, recreere-socializare pentru copiii din familiile aflate în situatie de risc social. Centrul de zi oferă servicii pentru 25 copii și familiilor acestora. În fiecare zi micuții primesc micul dejun, prânzul și o gustare, iar scopul acestui serviciu este de a preveni abandonul si institutionalizarea preșcolarilor și acordarea serviciilor de cazare, masă și educație în regim de zi.

grigoras vice piatra neamt

”Centrul de zi  oferă sevicii educaționale care conțin educarea limbajului, educație moral-civică, educație fizică, muzicală, artistic ,educatie igienico-sanitară și educație rutieră, conform cu programa Ministerului Educatiei. Programul educaţional este flexibil, acoperind cerinţele dezvoltării personalităţii copilului din perspectiva sistemului psihic şi fizic, ținându-se seama de nevoile afective ale copilului şi de activitatea fundamentală corespunzătoare vârstei, jocul, urmărind atingerea, prin activităţi curriculare şi extracurriculare, a obiectivelor propuse. Centrul de zi oferă condiţii de igienă deosebite, ambient şi dotare adecvate vârstei preşcolare. De asemenea, în cadrul centrului, se oferă servicii de consiliere și sprijin atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și servicii de hrană, cazare pe perioada zilei, acestea fiind acordate gratuit”, a explicat viceprimarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Grigoraș.

Beneficiarii sunt copii de vârsta preşcolară, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, iar selecţia se face după situația materială și financiară a familiilor sau după caz, dacă copiii sunt proveniți din familii care nu au o locuință proprietate personală sau închiriată sau care urmează să fie evacuate din cauza datoriilor acumulate. Pot beneficia de serviciile centrului de zi și copiii care vin din familii monoparentale sau a căror părinți se află în căutarea unui loc de muncă și nu au alternative de a supraveghea copiii. Pentru a beneficia de aceste servicii, părinții sau reprezentantul legal al copilului trebuie să adreseze o cerere scrisă Direcției de Asistență Socială, însoțită de acte doveditoare privind componența familiei, a veniturilor și a stării de sănătate. (I. CĂLIN)