pietricica turism

camera comert 02

În perioada 24 aprilie – 3 mai 2014, se deschide programul de finanţare pentru IMM-urile care au activitate în comerţ şi servicii finanţat de Agenţia pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism. Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ acordă consultanţă în vederea completării aplicaţiilor pentru “Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2014”.

Acest serviciu de consultanţă reprezintă o cheltuială eligibilă şi se poate deconta în cadrul programului. Înscrierea online se poate realiza în perioada 24 aprilie – 3 mai 2014. Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, pe e-mail: programe@ccint.ro şi telefonic 0233/216663. Consultanți: Ana Ciobanu și Antonela Zaharia.

Lista Coduri CAEN eligibile și autorizate ONRC

COD CAEN    DENUMIRE COD CAEN

4520    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531    Comerţ cu ridicata  de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532    Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540    Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4631    Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632    Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633    Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4636    Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637    Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638    Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639    Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641    Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642    Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643    Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644    Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere
4645    Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4647    Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat
4648    Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649    Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4666    Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669    Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4673    Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor  sanitare şi de încălzire
4674    Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675    Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676    Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4690    Comerţ cu ridicata nespecializat
4711    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse  alimentare, băuturi şi tutun
4719    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse  nealimentare
4721    Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722    Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723    Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724    Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine  specializate
4729    Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4741    Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, în magazine  specializate
4742    Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine specializate
4751    Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine  specializate
4752    Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753    Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în  magazine specializate
4754    Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759    Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. , în    magazine specializate
4761    Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762    Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4764    Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765    Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771    Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772    Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4774    Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775    Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776    Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de  companie şi al hranei pentru acestea, în magazine  specializate
4777    Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778    Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, cu excepţia armelor şi muniţiilor
4779    Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, cu excepţia bunurilor second- hand
4781    Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin chioscuri si piete
4782    Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789    Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791    Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799    Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590    Alte servicii de cazare
5610    Restaurante
5621    Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629    Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
5630    Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811    Activităţi de editare a cărţilor
5812    Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similar
5813    Activităţi de editare a ziarelor
5814    Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819    Alte activităţi de editare
5821    Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829    Activităţi de editare a altor produse software
5920    Activităţi de realizare a înregistrarilor audio şi activităţi de editare muzicală
6201    Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
7010    Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7111    Activităţi de arhitectură
7112    Activităţi de inginerie şi consultantă tehnică legate de acestea
7120    Activităţi de testari şi analize tehnice
7311    Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7410    Activităţi de design specializat
7420    Activităţi fotografice
7430    Activităţi de traducere scrisă si orală (interpreţi)
7490    Alte activităţi  profesionale, ştiintifice şi tehnice n.c.a.
7500    Activităţi veterinare
7911    Activităţi ale agenţiilor turistice
7912    Activităţi ale tur – operatorilor
7990    Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8121    Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8122    Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor
8129    Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
8130    Activităţi de întreţinere peisagistică
8230    Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8292    Activităţi de ambalare
8510    Învăţământ preşcolar
8552    Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
8559    Alte forme de învăţământ n.c.a.
8621    Activităţi de asistenţă medicală generală
8622    Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623    Activităţi de asistenţă stomatologică
9311    Activităţi ale bazelor sportive
9312    Activităţi ale cluburilor sportive
9313    Activităţi ale centrelor de fitness
9511    Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512    Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521    Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522    Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523    Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524    Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525    Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529    Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601    Spălarea şi curăţarea(uscată)articolelor textile şi a produselor din blană
9602    Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603    Activităţi de pompe funebre şi similare
9604    Activităţi de întreţinere corporală