* 19 decembrie 1947 – S-a născut poetul Ion Cârnu, la Borniş, Dragomireşti, Neamţ (d. 2.08.2006, Piatra-Neamţ). Şcoala Profesională din cadrul Grupului Şcolar de Chimie din Piatra-Neamţ (azi, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”). A lucrat, ca operator chimist, la laboratorul de cercetări al CFS Săvineşti şi, concomitent, a frecventat cursurile serale ale Liceului „Calistrat Hogaş” (azi, Colegiul Naţional). Colaborări la: „Antiteze”, „Apostolul”, „Asachi”, „La Tazlău”, „Ţara Hangului”, „Informaţia Primăriei”, „Telegraful”, „Realitatea”, publicaţii locale, la „Anotimpuri” şi „Anuar”, ambele ale şcolii unde a învăţat meseria de operator chimist, „Sinteze” şi „Roumanian Horizont2 (Marea Britanie), „Tibiscus” (Iugoslavia). A obţinut peste 100 de premii la diverse concursuri literare „I. L. Caragiale” (Târgovişte), „Tudor Arghezi” (Târgu-Jiu), „Vasile Alecsandri” (Iaşi), premiile revistelor „Albina”, „Convorbiri literare”. Unul dintre fondatorii Cenaclului literar Ev aprins şi al revistei omonime. Colecţiile (bibliofile, numismatică, plăci de patefon, călimări şi ceasuri etc.) l-au făcut cunoscut în ţară mai mult decât creaţia sa poetică. A fost membru al Uniunii Numismatice din România. Volume: „Olimpiada mugurilor”, 1985; „Pasăre şi delfin”, 1994; „Zbori la mine, primăvară”, 1996; „Caragiale la Neamţ”, 1998; „Satul din univers, monografia comunei Dragomireşti – Neamţ, de la origini până în anul 2000”, 2000; „Odă clasicilor englezi duşi la maculatură”, 2000; „Singurătatea ploii”, 2000; „Drumuri eminesciene”, 2003; „Nimbul crizantemei”, 2005.

veniamin costache

* 20 decembrie 1768 – S-a născut Veniamin Costache, în satul Roşieşti-Fălciu. La vârsta de 15 ani este luat de episcopul Iacob Stamati ca ucenic la Episcopia Huşilor. După un an, în 1784, este călugărit cu numele de Veniamin. În anul 1788 este hirotonit diacon şi luat ca slujitor la Catedrala mitropolitană din Iaşi, în 1789 este numit egumen la Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi. În anul 1793, arhimandritul Veniamin este ales şi hirotonit episcop la Huşi de părintele său duhovnicesc, mitropolitul Iacob Stamati, deşi avea numai 24 de ani.. Între anii 1808-1812, mitropolitul Veniamin se retrage din scaun la Mănăstirea Neamţ, unde traduce şi tipăreşte Vieţile Sfinţilor. Apoi se reîntoarce iarăşi la păstoriţii săi. În anul 1821, din cauza răscoalei eteriste, trăieşte un timp la Colincăuţi, peste Prut. Iar în ianuarie, 1842, după 50 de ani de rodnică slujire arhierească, se retrage definitiv la Mănăstirea Slatina, unde îşi continuă viaţa de rugăciune şi vasta activitate de traducător, pentru hrana duhovnicească a poporului nostru binecredincios. La 18 decembrie, 1846, mitropolitul Veniamin Costachi se mută din viaţa aceasta în vârstă de 78 de ani şi este înmormântat ca simplu monah la Mănăstirea Slatina.

* 20 decembrie 1994 – A murit, la Piatra Neamţ, poetul Laurenţiu Tărniceru (n. 6 iulie 1936, la Gârcina). După terminarea şcolii profesionale din Făgăraş (1957), lucrează la Combinatul de îngrăşăminte azotoase din Săvineşti. A frecventat cenaclurile literare Petrodava şi Calistrat Hogaş. A publicat în Cronica, Ateneu, Luceafărul, Convorbiri literare, Ceahlăul etc. Cărţii: Intonaţii, Şi toamna uită, Noaptea expierii.

* 22 decembrie 1956 – A murit Nicolae Labiş, la Bucureşti.

* 22 decembrie 1954 – S-a născut George Tănsănică, la Roman. Persecutat politic înainte de 1989, nereuşind să găsească un loc de muncă ca să îşi poată întreţine familia, a plecat din ţară. A ajuns în SUA în anul 1982, şi-a refăcut viaţa. Pictează (se consideră iniţiatorul unui stil, intitulat „arta liniară”), scrie. După revolutie a revenit periodic în ţară, publicînd la Iaşi peste 30 de volume în diverse domenii.

cristian livescu noua

* 24 decembrie 1945 – S-a născut criticul literar Cristian Livescu, Absolvent al Facultăţii de Filologie, Bucureşti. Debut publicistic în Viaţa studenţească (1965), cu reportaje. După 1968, redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra-Neamţ, titular la rubrica de cultură. A debutat literar cu un eseu despre Adrian Marino, în Revista Ateneu, Bacău (1973). A condus Cenaclul Literar Calistrat Hogaş din Piatra-Neamţ (1971-1977), care va deveni, după 1985, Cenaclul Scriitorilor din Neamţ. Este unul din organizatorii Antologiei scriitorilor români contemporani. După 1990, consilier la Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Neamţ, membru în Consiliul Asociaţiei Iaşi a Uniunii Scriitorilor (1996- 2001), preşedinte al Reprezentanţei Neamţ a Uniunii Scriitorilor, (1997-2004), preşedintele Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ, din martie 1990, membru şi preşedinte (în 1997, 2001 şi 2007) al Juriului de Premiere al Asociaţiei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Critică. Este membru fondator Revistelor Credinţa Neamului, (1992), Poezia, Antiteze (şi redactor şef, 2000, director, din 2010), director fondator al Editurii Crigarux, consilier literar-artistic al ziarului Monitorul de Neamţ (1994-1997); redactor asociat la Revista Convorbiri literare din Iaşi, cu cronică literară permanentă (critica criticii, 1996-2000, şi critica poeziei, din 2003 şi în prezent), fiind onorat cu numeroase premii şi distincţii (Ordinul Meritul Cultural, în Grad de Cavaler, 2004). Volume: Introducere în opera lui Ion Pillat, 1980; Scene din viaţa imaginară, 1983; Voluptatea labirintului. Glose la o hermeneutică a insolitului, 1995; Întâiul Eminescu, studiu critic. Copiii lui Saturn. Digresiuni despre geniu, 1998; Ascuns într-o lojă. O istorie pe alocuri sentimentală a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ, 2002; Magiştri & hermeneuţi, 2007; Eminescu şi enigmele «Caietului vienez», strategiile textuale ale debutului literar, 2011 ş.a.

* 24 decembrie 1974 – S-a născut poetul Constantin Acozmei, la Valea-Seacă, Bălţăteşti, Neamţ. Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza”. Bibliotecar la Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iaşi. A debutat cu Jucăria mortului (1996), reeditat în 2002, 2006. Premiul „Euridice”, acordat de Fundaţia „Paradigma”.

* 24 decembrie 1889 – S-a născut Nichifor Crainic, în Bulbucata, Vlaşca, poet, editor, ziarist, creator al curentului gândirist.

* 25 decembrie 1941 – S-a născut poetul Ioan Alexandru, la Topa Mică, Cluj.

* 25 decembrie 1952 – S-a născut Silvia Măndăşescu, la Roman. Şefă de promoţie a Liceului „Roman-Vodă” (1971), absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi (1977). S-a specializat în endocrinologie. Doctor în medicină (1997). Membră în numeroase societăţi profesionale. Participantă la conferinţe şi congrese internaţionale. Este autoarea volumului de poezii „Roua de sufet”, Ed. „Crigarux”, 1997.

Articolul precedentTEST: Aflaţi vârsta reală a creierului dumneavoastră
Articolul următorPersonalitatea săptămânii / PAISIE VELICIKOVSCHI