Buget aprobat la Piatra Neamț, ZCH NEWS - sursa ta de informații

* cheltuielile sunt mai mari decât veniturile

Consilierii locali au aprobat, luni, în cadrul unei ședințe extraordinare, bugetul municipiului pentru 2014. În total municipiul Piatra Neamț a primit, conform celor trei criterii după care s-a împărțit bugetul – din cotele defalcate pe TVA, din impozitul pe venit și pentru drumuri – 167.025 lei. Potrivit cadrului legal existent și în conformitate cu prevederile Ministerului de Finanțe, programul bugetar anual a fost împărțit pe trimestre, în funcție de termenele de încasare ale veniturilor bugetare și de efectuare a cheltuielilor. De asemenea au fost estimate și veniturile și cheltuielile bugetare pentru anii 2015-2017. Totalul cheltuielilor pe anul 2014 este de 170.810 mii lei și depăşeşte totalul veniturilor prognozate pentru anul 2014 cu 3.785 mii lei, sumă reprezentând excedentul anului 2013 şi care se utilizează în anul curent pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Venituri

În privința veniturilor – gradul de realizare al veniturilor proprii pe anii 2012 şi 2013 s-a situat sub 97%, iar prin urmare veniturile proprii pentru anul 2014 au fost fundamentate la nivelul încasărilor din anul precedent. În functie de structura bugetară aprobată, veniturile totale în sumă de 167.025 mii lei sunt structurate în venituri curente 146.309 mii lei, din capital 3.170  mii lei, subvenţii 4.410  mii lei și sume primite de la UE. aferente proiectelor derulate – 13.136  mii lei.

Din alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit (43.427 mii lei) şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (1.315 mii lei) se propun a fi finanţate o parte din cheltuielile de funcţionare, achitarea arieratelor înregistrate dar şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiecte de infrastructură.

Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor au fost repartizate în conformitate cu Bugetul de stat pe anul 2014 şi Legea finanţelor publice locale astfel : salarii învăţământ – 46.417 mii lei, finanţarea de bază în învăţământ (bunuri şi servicii) –  6.982 mii lei, hotărâri judecătorești salarii învățământ – 6.796 mii lei, finanţarea cheltuielilor drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare –  3.616 mii lei, finanţarea cheltuielilor în sumă de 1.066 mii lei pentru funcţionarea creşelor şi a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

În ceeea ce privește subvențiile, la  stabilirea necesarului de finanţat pentru anul 2014, în sumă de 4.410 mii lei, s-au avut în vedere sumele preconizate a se încasa de la Bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor în domeniul sănătăţii (cabinete medicale școlare), subvențiile acordate pentru încălzirea locuinţelor cât şi cele pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuieli

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2014 sunt de 170.810 mii lei. Totalul cheltuielilor pe anul 2014, de 170.810 mii lei depăşeşte totalul veniturilor prognozate pentru anul 2014 cu 3.785 mii lei, sumă reprezentând excedentul anului 2013 şi care se utilizează în anul curent pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

* Cheltuieli de personal – 65.212 mii lei reprezintă totalul cheltuielilor cu salariile şi alte cheltuieli asimilate.

* Bunuri şi servicii – 41.081 mii lei, reprezintă totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (consumabile, utilităţi, prestări servicii, servicii publice, etc.)

* Datoria publică (dobânzi şi comisioane) – 17.265 mii lei, reprezintă sume alocate din veniturile proprii ale bugetului local pentru achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente sumelor împrumutate de către municipalitate

* Transferuri între unităţile administraţiei publice locale – 1.000 mii lei, reprezintă contravaloarea subvenţiilor ce urmează a fi suportate din bugetul local pentru Centrul Social Pietricica în anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor Cantinei de ajutor social şi cotă parte din finanţarea cheltuielilor pentru bătrânii cu venituri reduse din Cămin

* Alte transferuri – 1.092 mii lei, au fost incluse sume reprezentând valoarea unor cheltuieli neeligibile pe programe şi cofinanţarea aferentă programului ISPA derulat de Apa Serv

* Proiecte FEN – 2.500 mii lei, reprezintă totalitatea cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile postaderare

* Asistenţă socială – 3.958 mii lei, reprezintă cheltuielile cu  ajutoarele de încălzire a locuinţei precum şi indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav

Alte cheltuieli – 4.630 mii lei, reprezintă valoarea sumelor ce vor fi transferate pentru activităţi sportive (3.200 mii lei) şi alte acțiuni social – culturale (1.000 mii lei) în urma aprobării acestora prin Hotărâri ale Consiliului Local pe parcursul anului 2014. Tot aici sunt incluse şi bursele ce urmează a fi alocate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2014 (430 mii lei).

* Cheltuieli de capital – 26.772 mii lei, sunt structurate în active nefinanciare (cheltuieli de investiţii) – 24.922  mii lei și active financiare (participare la capitalul social al societăţilor subordonate) – 1.850 mii lei (Urban 350 mii lei, Perla Invest  1.500 lei), reparații capitale aferente activelor fixe 2.500 mii lei

* Operaţiuni financiare – 6.420 mii lei, reprezintă ratele de rambursat în anul 2014 pentru împrumuturile contractate, detaliate astfel: rambursări de credite interne   5.620 mii lei și rambursarea împrumuturilor contractate pt. finanțarea proiectelor FEN, 800 mii lei.

Irina CĂLIN

Articolul precedentGală pentru elevii sportivi
Articolul următorLiderii Mişcării Populare „trag” de primarii PDL