Compozitorul piesei „Cu noi este Dumnezeu” s-a născut la Târgu Neamţ

În aceste zile se împlinesc 162 de ani de la naşterea unui mare compozitor român care s-a născut la Neamţ, Bazil Anastasescu (Vasile Anas-tasiu, Athanasie Anastasiu). Compozitorul şi profesorul de mai târziu a văzut lumina zilei la 21 noiembrie 1851, la Târgu Neamţ, şi s-a stins din viaţă tot în Neamţ, la 10 iunie 1922, în comuna Doljeşti. Studiile muzicale le-a început la Seminarul de la Socola – Iaşi (1852-1869), continuându-le, în par-ticular, cu Teodor T. Burada (teorie-solfegiu), alt com-pozitor nemţean (din Roman), şi Gavriil Musicescu (armonie, dirijat coral) la Iaşi (1875-1885), spre a obţine absolvenţa la Conservatorul din Iaşi (1870).
A susţinut examenele la Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinând licenţa în 1908. A fost institutor la Şcoala primară nr. 1 din Galaţi (1870-1885), profesor de muzică la Şcoala normală din Galaţi (1885-1898), la Gimnaziul de băieţi „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte (1898-1901) şi la Gimnaziul din Târgu Neamţ (1919-1921). A întreprins culegeri de folclor în Moldova, Dobrogea, Mun-tenia şi Oltenia. A colaborat după 1910 cu Societatea corală „Carmen” şi cu Cercul artistic muzical din Bucureşti cărora le-a trimis armonizări şi prelucrări de folclor. A publicat studii, articole şi culegeri de muzică populară în „România musicală”, „Tribuna musicală”, „Musa română”, „Izvoraşul” etc.

cu noi este

A realizat numeroase aranjamente corale de pe lucrările lui G. Scheletti, A. Castaldi, I. Vidu, F. Marchetti etc. Ne-a rămas de la el unele din cele mai frumoase coruri româneşti: Toanta,  La noi, la Ilinca, La moară la Dorohoi,  De-o vrea puica,  Hai Buzău, Dor, dorişor, Hai mândruţo, Of, ţaţă, of!, Dorul de mamă, Verde lobodă, Verde, salbă moale, Hai puiule înapoi, Foaie şi-o para ş.a. El este autorul piesei religioase “Cu noi este Dumnezeu” (1905). În anul 1997 s-a înfiinţat la Târgu Neamţ o corală care-i poartă numele. Bazil Anastasescu a lăsat institutorului T. V. Ungureanu din Piatra Neamţ un volum de cântece netipărite şi o orgă portativă. (N. SAVA)