Ministrul Educației s-a ținut de cuvânt și, pe site-ul ministerului, a fost pus în dezbatere publică, până în 26 august, ”Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de tip dual, de stat, pentru nivelul 3”, din Cadrul Naţional al Calificărilor. În anul şcolar 2016-2017, metodologia va fi aplicată, la solicitarea operatorilor economici interesaţi, într-o serie de unităţi de învăţământ, cu titlul de proiect-pilot.

Acest sistem de învățământ oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în acelasi timp, de a continua pregătirea profesională. În acest sens, „ucenicii” pot beneficia și de remunerații substanțiale, dacă luăm în calcul că, lunar, vor avea o bursă profesională de 200 de lei, la care se adaugă și susţinerea financiară acordată de operatorul economic, partener de practică, susținere care va include, cel puţin: bursă, cheltuieli cu examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru şi de protecţie, conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă”, după cum se arată în metodologia ministerului. Învăţământul profesional de tip dual este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

Astfel, începând cu anul şcolar 2017-2018, cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de tip dual se va stabili anual, pe baza solicitărilor venite din partea firmelor. Angajatorul trebuie să asigure formarea practică, la locul de muncă, 3-4 zile pe săptămână, în timp ce şcolile urmează să se ocupe de formarea teoretică, o zi sau două de studiu pe săptămână.

Schemele orare de funcţionare se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a practicii la operatorul economic, mai prevede proiectul de metodologie, publicat pe site-ul ministerului.

Propunerile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa de email consultare-dual@tvet.ro. Metodologia completă o puteți găsi aici, iar formularele aici.(M.T.)