reclama autocenter

bacalaureat

Timp de cinci zile, începând de astăzi, absolvenţii de liceu înscriși la Bacalaureat vor susţine proba de competenţe digitale. La această probă candidații trebuie să arate că ştiu să folosească un calculator mai mult decât să-și verifice contul de Facebook sau să „vâslească” pe marea internetului dintr-un site într-altul. Proba constă în două părţi care conțin subiecte de teorie și de practică. Nivelul de la care se pleacă este unul ușor, iar, pe parcurs, noțiunile de evaluare cresc în dificultate prin subiecte care pun în aplicare cunoștințe mai avansate. Ca și la proba de Limba română și Limba maternă, elevii nu vor primi note. Ei vor fi clasificați în funcție de un punctaj care le arată nivelul de competență. Astfel, candidații care vor cumula un punctaj cuprins între 0-25 de puncte se vor clasa printre utilizatorii începători; cei 26-50 de puncte vor fi numiți utilizatori de nivel mediu; cei cu 51-74 de puncte, utilizator avansați și cei între 75-100 de puncte, utilizator experimentați. Elevii vor avea ca timp efectiv de rezolvare a subiectelor pentru această probă de evaluare, o oră și 30 de minute. Pentru examen, elevii vor primi două fișe, pentru prima din ele fiind alocate 15 minute pentru rezolvare, iar pentru cel de-al doilea o durată de 75 de minute. Candidaţii „experimentați” vor putea atinge nivelul maxim numai dacă acumulează cele 100 de puncte posibile pentru. Un subiect vizează competenţe în următoarele domenii: concepte de bază privind sistemele de calcul, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, sisteme de operare, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentări, baze de date, mijloace moderne de comunicare, reţeaua Internet. De emoțiile examenului pot scăpa cei care au oținut așa-numitele permise europene de conducere a computerului (ECDL), certificate cu care  candidaţii îşi pot echivala acest  examen. Nivelul de competență digitală pe diploma de bacalaureat va fi „utilizator de nivel mediu”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Start; „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Complet. Programa pentru obținerea permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. În județul Neamț, 7 licee sunt acreditate ECDL. La această probă pot pica doar cei care nu se prezintă la evaluare sau care se încăpățânează să nu deschidă calculatorul.

Marian TEODOROF

Articolul precedentDoi miniştri de tot râsul: Grapini şi Teodorovici
Articolul următorParlamentarii nemțeni și prietenia între popoare