bacalaureat 2013 Neamt 2

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la examenul de bacalaureat pentru evaluarea probelor orale sunt foarte clare. Regulile au fost afișate la fiecare centru de examen:

„Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La probele orale, candidatul extrage un bilet și primește hârtie ștampilată pentru ciornă.

Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10-15 minute.

După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen.

Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat președintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice și să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.”

Trebuie reținut faptul că cel eliminat din examen nu mai are dreptul să participe la următoarele două sesiuni pentru susținerea examenului de bacalaureat.

bacalaureat 2013 Neamt

(M.T.)

Articolul precedentVenus Temad luptă pentru bronz
Articolul următorBaftă de la ministrul Pricopie