decabal arnautuFostul primar de Târgu Neamţ Decebal Arnăutu a făcut K.O. Agenţia de Integritate, care îl declarase în conflict de interese, dovedind că a călcat apăsat pe urmele fiului său.

Dispune anularea Raportului de evaluare nr. 25274/G/II/24.06.2015 emis de pârâta ANI Bucureşti. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică”, a decis Curtea de Apel Bacău, în şedinţa de judecată din ziua de 4 decembrie.

În raportul cu pricina, inspectorii de integritate au scris că: „În perioada exercitării mandatului de primar (2008 – 2012), Arnăutu Decebal a semnat contractele de dare în administrare gratuită a islazurilor „Osoi”, „Slatina”și „Aerodrom”, care aparțin domeniului privat al Orașului Tîrgu Neamț, încheiate între Primăria Orașului Târgu Neamț, Asociația Crescătorilor de Animale „Humulești” și Asociația Crescătorilor de Animale „Aerodrom” (asociații în cadrul cărora acesta deține calitatea de membru fondator), precum și expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare gratuită a islazurilor către cele două asociații. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004”, lucru care nu a fost considerat suficient de judecătorii de la Bacău.

dan arnautuDacă decizia în cazul lui Decebal Arnăutu va rămâne definitivă, atunci putem spune că al doilea membru al familiei va dovedi că nu are probleme cu incompatibilitatea sau conflictul de interese.

Fiul acestuia, Dan Decebal Arnăutu a fost reclamat și el la Agenţia Naţională de Integritate, pe vremea când era consilier județean, dar reclamația nu s-a confirmat.