0:00

Solicitanții de locuințe din fondul locativ proprietatea Municipiului Piatra-Neamț că, în perioada 02.10.2023-31.10.2023, pot să depună sau să actualizeze dosarul înregistrat la Municipiul Piatra-Neamț. Dosarul va conține următoarele documente:

 • Cerere locuință dosar nou/Cerere actualizare dosar locuință;
 • Copie după actul de identitate al solicitantului (inclusiv soț/soție);
 • Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului (dacă este cazul);
 • Copii după cerificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul);
 • Copie după diploma ultimei unități de învățămînt absolvite a solicitantului;
 • Adeverință de salarizare a solicitantului care să ateste că are locul de muncă în Piatra-Neamț și în care să fie specificat venitul net pe ultimele 12 luni;
 • Adeverință de salarizare pentru soț/soție și membrii majori care locuiesc împreună cu solicitantul, în care să fie specificat venitul net pe ultimele 12 luni;
 • Adeverințe medicale pentru persoanele cu dizabilități și invalizii gr. I și gr. II (dacă este cazul);
 • Copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul);
 • Adeverință care să dovedească faptul că solicitantul sau soțul/soția a fost asistat al unui centru de plasament (dacă este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere dată în fața notarului de către solicitant și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 metri pătrați, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996 Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Confirmare de la asociația de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor care locuiesc împreună cu solicitantul în cazul în care acesta locuiește la casă particulară;
 • Copie după contractul de închiriere însoțit de dovada înregistrării la organele fiscale teritoriale, în situația în care solicitantul locuiește cu chirie;
 • Alte documente în măsură să susțină actele mai sus menționate.

Dosarul se depune la sediul Municipiului Piatra-Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, camera 20, ghișeul 5, până la data de 31.10.2023, ora 16:30.

Primăria Piatra Neamț

Articolul precedentAnunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Articolul următorActele necesare pentru cei care doresc să închirieze o locuință din fondul locativ de stat administrat de Municipiul Piatra-Neamț
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.