tg arnautu decebalANI a anunțat încă un lot de aleși locali care au încălcat în timp legea, fiind declarați fie în incompatibilitate, fie în conflict de interese administrativ. În Botoșani a fost declarat incompatibil fostul viceprimar al municipiului Botoșani, Alexa Cătălin Virgil. În Neamț, fostul primar al orașului Târgu Neamț, Decebal Arnăutu a fost declarat în conflict de interese administrativ, la fel ca și i Ioan Piticari, consilier local în Cîmpulung Moldovenesc.

DECEBAL ARNĂUTU
Fost Primar al Orașului Tîrgu Neamț, Jud. Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar (2008 – 2012), a semnat contractele de dare în administrare gratuită a islazurilor „Osoi”, „Slatina”și „Aerodrom”, care aparțin domeniului privat al Orașului Tîrgu Neamț, încheiate între Primăria Orașului Târgu Neamț, Asociația Crescătorilor de Animale „Humulești” și Asociația Crescătorilor de Animale„Aerodrom” (asociații în cadrul cărora acesta deține calitatea de membru fondator), precum și expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare gratuită a islazurilor către cele două asociații.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

ALEXA CĂTĂLIN – VIRGIL Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, Jud. Botoșani, și fost Viceprimar al Municipiului Botoșani
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 21 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. EDIFICO S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

PITICARI IOAN Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la data de 29 aprilie 2010 la dezbaterea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la închirierea prin licitație publică a unor trupuri de pășune (proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc), neanunțând la începutul ședinței că are un interes de natură patrimonială în problema supusă dezbaterii.

Ulterior adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din data de 29 aprilie 2010, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc (în calitate de proprietar) a încheiat la data de 13 mai 2010 cu PITICARI IOAN (în calitatea de chiriaș) un contract având ca obiect închirierea trupului de pășune și pășune împădurităOBCIOARA II, în suprafață de 173 ha, pe o perioadă de 6 ani, începând cu data de 20 mai 2010 și până la data de 20 septembrie 2015.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

1 COMENTARIU

  1. Dar intr-un “conflict” cu legea penala nu poate fi gasit domnul Arnautu de catre instantele judecatoresti si condamnat corespunzator?!!!! Sau poate acesta e inceputul…de incalzire…..

Comments are closed.