itpf iasiInspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași scoate la concurs nu mai puţin de 11 locuri de muncă. Este vorba de două posturi de secretar-dactilograf şi 9 locuri de muncitor. Funcţiile de secretar sunt “pentru aparatul propriu al ITPF Iași”. Data limită pentru depunerea dosarelor este 22 iulie. Pe 8 august, ora 11, este programată proba scrisă. Proba practică se va derula pe data de 11 august, la aceeaşi oră. În fine, interviul este programat pe 17 august , ora 11:00. Cei 9 muncitori vor lucra în localităţile Bivolari (fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune); Brăila (3 posturi – electrician de întreţinere şi reparaţii); Vaslui, Dorohoi, Răducăneni şi Berezeni (în ultimele 4 cazuri e vorba de îngrijitori). Şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi: coordonator centru zi, kinetoterapeut, logoped, psiholog, asistent medical, infirmier şi 4 educatori. În fine, două locuri de muncă interesante (şef Departament Şcolaritate şi inginer de sistem) oferă şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. Oferta bugetarilor din Iaşi pe larg:

Administrator – Primăria Comunei Lețcani

Şef departament – Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi

Referent cultural – Primăria Comunei Horleşti

Şofer – Primăria Comunei Horleşti

Îngrijitor (clădiri) – Inspectoratul de Jandarmi judeţean Iaşi

Șef S.V.S.U. – Primăria Comunei Horleşti

Paznic și muncitor necalificat (2 posturi) – Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” din Orașul Podu Iloaiei

Inspector de specialitate II – Primăria Comunei Bălţaţi

Inginer de sistem – Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iaşi

Paznic – Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

Șofer, șef serviciu, muncitor (3 posturi) – Primăria Comunei Gropnița

Economist, referent și magaziner (3 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi

Inspector de specialitate II – Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

Secretar dactilograf – Inspectoratul Teritorial al Poliție de Frontieră Iași

Muncitor calificat şi îngrijitor (9 posturi) – Inspectoratul Teritorial al Poliție de Frontieră Iași

Dietetician debutant – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Secretar dactilograf – Inspectoratul Teritorial al Poliție de Frontieră Iași

Referent – Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

Inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului Paşcani

Administrator – Primăria Comunei Prisăcani

Funcții contractuale (10 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași

Funcţionar (operator rol) – Primăria Comunei Ipatele

Bibliotecar (2 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Muncitor calificat II (electrician auto) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi

Îngrijitor – Liceul Tehnologic Cozmești. (ZCH NEWS)