ingrijitoarePotrivit oficialilor Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în 20 octombrie, se va organiza un concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de îngrijitoare (G), în cadrul secției Medicină Internă.

Condițiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului sunt îndeplinite prin simpla dovadă a obținerii diplomei de absolvire a școlii generale. Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu, iar dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Serviciul RUONS al spitalului, până la 12 octombrie, ora 15. Proba scrisă va avea loc în 20 octombrie, iar interviul va avea loc în 26 octombrie. Cuantumul taxei de concurs este de 10 lei. Pentru persoanele interesate, conform veniturilor nete realizate în luna aprilie a.c., o îngrijitoare angajată la SJ Neamț câștiga între 939 lei și 1.705, în funcție de vechime și sporuri. (M.T.)