elevi foto cronicaromana.net
sursa foto: cronicaromana.net

Pentru elevii din Republica Moldova, precum și pentru românii de pretutindeni, absolvenți de gimnaziu din România, care doresc să-şi continue studiile liceale sau profesionale în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din România, sunt  repartizate 1.800 de locuri, dintre care 800 de locuri cu bursă.

Astfel, pentru județul Bacău au fost repartizate 126 de locuri, pentru Botoșani – 38, pentru Iași – 203, pentru Neamț – 88, pentru Suceava – 234 și pentru județul Vaslui – 50. Pentru admiterea celor din Republica Moldova, liceele au înaintat inspectoratelor şcolare propuneri de alocare de locuri pentru clasa a IX-a. Admiterea acestora se face în limita a două locuri distincte pe clasă, peste numărul de 28 regulamentar stabilit în metodologiile Ministerului. Bursa lunară are un cuantum de 65 euro și se acordă pe parcursul anului școlar, cu excepția vacanței de vară. Înscrierile au loc la sediile misiunilor diplomatice ale României din Cahul, Chișinău și Bălți, în prezența Comisiei mixte în centrele care funcţionează în intervalul 11-16 iulie 2016. Dosarele vor fi depuse personal de candidați, însoțiți de un părinte/tutore.

Graficul de lucru pe centre:

Cahul: 11-12 iulie, orele 9:30-13:00; 14:00-18:30

Chișinău: 13-14 iulie, orele 9:30-13:00; 14:00-18:30

Bălți: 15-16 iulie, orele 9:30-13:00; 14:00-18:30

Iași este centrul de înscriere pentru admiterea elevilor din Republica Moldova. „Anual, județul Iași a fost centru de înscriere pentru această importantă admitere a elevilor din Republica Moldova, iar inspectorii din comisie au realizat informarea și consilierea candidaților. Considerăm că prezența elevilor din Republica Moldova în școlile românești reprezintă o comunicare culturală și spirituală profundă în contextul unui spațiu educațional de calitate în care aspirațiile, vocațiile, pregătirea acestora se pot desăvârși, iar relațiile istorice, culturale tradiționale se continuă prin generații tinere”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general al ISJ Iași.

Cine se poate înscrie și ce documente sunt necesare

sursa foto: sputnik.md
sursa foto: sputnik.md

Pot accede în ciclul liceal/ profesional din România candidații români de pretutindeni, care au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate, fac dovada originii etnice române și prezintă acte de studii care certifică absolvirea clasei a VIII-a, respectiv clasei a IX-a, promoția anului curent, precum și absolvirea gimnaziului din România.

Oferta locurilor o puteți vizualiza aici. Este structurată pe trei categorii: locuri la învățământul profesional anul I, locuri la învățământul liceal clasa a IX-a și locuri la învățământul liceal clasa a X-a.

Absolvenții clasei a VIII-a/a IX-a din Republica Moldova, care doresc să-și continue studiile în anul I din învățământul profesional, o pot face exclusiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă.

Absolvenții din Republica Moldova ai clasei a IX-a care dețin un certificat de absolvire a gimnaziului și care doresc să-și continue studiile în România în clasa a X-a, respectiv într-o clasă inferioară, o pot face pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă (prin admitere computerizată), în limita locurilor disponibile. Pentru clasa a IX-a, admiterea se realizează pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă. Dosarul cu actele de studii se depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu nr. 26, Iași), personal, până la data de 15 iulie a.c.

Admiterea se realizează prin concurs computerizat, iar rezultate finale, se afișează pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene – Admitere) și pe site-ul M.E.N.C.S., în ziua de 27 iulie, după soluționarea cazurilor speciale (frați, gemeni etc.).

(Marian TEODOROF)

 

 

Articolul precedentPNL Neamţ consideră nelegitimă conducerea Consiliului Judeţean Neamţ
Articolul următorArest la domiciliu și control judiciar pentru rețeaua evazioniștilor
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.