pietricica turism

Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul Militar Județean Neamț desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor (băieţi şi fete) pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, pentru anul de învăţământ 2018-2019, după cum urmează:

LA COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE:

 • “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc:  120 locuri;
 • “Dimitrie  Cantemir” Breaza:                           120 locuri;
 • “Mihai Viteazul” Alba Iulia:                            120 locuri;
 • “Tudor Vladimirescu” Craiova:                       120 locuri.
Total = 480 locuri

Se primesc candidaţi care sunt în clasa a VIII-a şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul anului 2018.

LA ACADEMIILE MILITARE (pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi):

 • Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu : 320 locuri;
 • Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov: 138 locuri;
 • Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa : 80 locuri;
 • Academia Tehnică Militară – Bucureşti : 206 locuri;
 • Institutul Medico-Militar – Bucureşti şi Târgu Mureş: 77 locuri.
Total = 821 locuri

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani respectiv 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi împliniţi în cursul anului 2018.

LA ŞCOLILE POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea maiştrilor militari):

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”  Piteşti: 296 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc jud. Buzău: 220 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa: 110 locuri.
Total = 626 locuri

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul anului 2018.

LA ŞCOLILE POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea subofiţerilor):

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”  Piteşti: 295 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc jud. Buzău: 65 locuri;
Total = 360 locuri

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat şi care au vârsta până în 35 de ani împliniţi în cursul anului 2018.

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

 • prezentarea la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Neamț în vederea stabilirii contactul iniţial;
 • efectuarea unui examen medical la o clinică militară (cea mai apropiată fiind Spitalul Militar Iaşi);
 • definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Neamț;
 • susţinerea a doua teste aptitudinale, care sunt apreciate cu “Admis” sau “Respins” (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Cîmpulung Moldovenesc;
 • participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru candidaţii din judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Centrului Militar Judeţean Neamţ, situat în strada Durăului nr. 9, zilnic de luni până vineri între 8:00-16:00, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0233/213473 sau 0233/213886 sau, int. 117/118 sau pe adresa de email: um02538@mapn.ro.