Asociatia ANFAR DS promovează proiectul “Creaţie şi inovaţie pentru creşterea calităţii vieţii copiilor cu cerinţe educative speciale (CES)”, finanţat de Primăria Piatra Neamţ, în cadrul categoriei social, sesiunea a III-a din 2017.

Proiectul se desfăşoară în intervalul 11 septembrie 2017-10 decembrie 2017 şi “constă în facilitarea integrării sociale a copiilor/tinerilor cu cerinţe educative  speciale (CES), prin activităţi inovative de creaţie şi educaţie (inclusiv educaţie pentru sănătate) ce implică valorificarea potenţialului creativ al personalului ce lucrează cu copii cu CES, pentru realizarea unor materiale de lucru moderne, adaptate nevoilor copiilor cu CES şi înregistrarea unor progrese personale şi profesionale”.

Grupul ţintă este format din 500 de copii/tineri cu cerinţe educative speciale din judeţul Neamţ; 60 de cadre implicate în lucrul cu copiii cu CES; părinţii copiilor cu CES; comunitatea locală şi judeţeană din care fac parte aceşti copii/tineri.

“Proiectul îşi propune să faciliteze integrarea socială a celor 500 de copii cu CES, din judeţul Neamţ, prin informare şi educaţie, ca urmare a valorificării potenţialului creativ a 60 de cadre care vor realiza materiale de lucru speciale pentru copiii cu CES şi vor învăţa despre rolul terapiei ocupaţionale”, a declarat prof. Sorina Vasilescu – voluntar ANFAR DS.

ANFAR DS informează că, în cadrul proiectului se vor realiza următoarele:

“A. Se vor organiza şi desfăşura 4 ateliere de lucru, pentru instruirea/formarea celor 60 profesori implicaţi, ce se vor axa pe realizarea de cărţi senzoriale, fişe de educaţie pentru sănătate, modelaj, meloterapie, pictură, împletituri, Se vor încheia parteneriate cu şcoala/şcoli din judeţ iar cadrele vor fi selectate prin depunerea unui formular de înscriere, din tot judeţul Neamţ, vor fi organizate în patru ateliere de lucru, a câte 4-6 ore fiecare, având ca formator un specialist în domeniu. Materialele rezultate în urma acestor ateliere vor fi utilizate de către profesorii de sprijin din şcolile din judeţul Neamţ, precum şi de către părinţii/persoanele implicate în îngrijirea şi educarea copiilor cu CES.

B. Se vor organiza şi desfăşura minim două ateliere de terapie, pentru aplicarea practică a materialelor speciale realizate în cadrul atelierelor de lucru. Vor fi selectaţi minim 30 de copii CES care vor participa la aceste ateliere de terapie. Se va acorda prioritate copiilor cu CES aflaţi în situaţie de risc social ridicat. Profesorii implicaţi în proiect, care au realizat materialele didactice specializate, vor avea posibilitatea să le aplice în practică, lucrând direct cu, copii cu CES, sub îndrumarea formatorului specializat.

C. Se va dezvolta o Platformă educaţională ce va funcţiona ca un site de specialitate, care va reuni atât informaţiile legislative, cât şi cele aplicative în domeniu, va oferi suport, informare şi consiliere pentru copii cu CES, părintii acestora, precum şi cadrele didactice implicate în lucrul cu copii cu CES, va oferi acces liber la materiale de informare şi educaţie pentru sănătate, acces liber la filmele de prezentare a materialelor realizate în cadrul atelierelor de lucru”.

“ANFAR DS a luat fiinţă la începutul anului 2014, având ca scop principal iniţierea, realizarea şi coordonarea de acţiuni, activităţi şi proiecte pentru identificarea şi ajutarea persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor cu dizabilităţi, a femeilor aflate în dificultate sau dezavantajate social; promovarea valorilor civice a femeilor, copiilor şi a tinerei generaţii; promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile acestora”, a menţionat Florina Oprea, președinte ANFAR DS. (ZCH NEWS)

ub
pietricica turism

1 COMENTARIU

  1. Bravo , felicitari pentru proiect !
    Poate doriti sa folositi si “‘ conceptul step by step spre viitor cu ladita Zoly “” brend marca OSIM Romania
    prof dr Zoltan Pasztai Phd

Comments are closed.