Catalin Dragusanu

Deputatul Cătălin Drăguşanu propune acordarea dreptului pensionarilor de a direcţiona 2% din impozitul pe venitul anual către ONG-uri. După o viaţă dedicată profesiei şi copiilor, seniorii României fac parte dintr-o categorie discriminată de cetăţeni cărora nu le sunt recunoscute drepturile. În mod paradoxal, statul român ignoră contribuţia pe care aceşti cetăţeni au adus-o de-a lungul vieţii societăţii şi nu le recunoaşte pensionarilor dreptul de a direcţiona 2% din impozitul pe venitul anual obţinut către ONG-uri, unităţi de cult sau alte asociaţii. Recent, deputatul PC, Cătălin Drăguşanu, a depus o iniţiativă legislativă pentru modificarea Codului fiscal în sensul restabilirii egalităţii între contribuabilii salariaţi şi pensionari. Scopul este instaurarea unui tratament echitabil între toate categoriile de contribuabili în beneficiul entităţilor care desfăşoară activităţi de utilitate publică şi care obţin cu foarte mare dificultate fonduri de la bugetul de stat. „Meritele părinţilor şi bunicilor noştri trebuie deopotrivă recunoscute şi o cale spre acestă recunoaştere este atribuirea dreptului perfect legitim de a direcţiona 2% din impozitul pe veniturile obţinute pentru susţinerea ONG-urilor, a unităţilor de cult sau asociatiilor de proprietari. E de neconceput faptul că singura categorie de contribuabili a României care nu dispune de acest drept o reprezintă tocmai cei care au contribuit cel mai mult la bugetul de stat de-a lungul timpului – pensionarii”, arată deputatul Cătălin Drăguşanu. Proiectul de lege îşi propune să corecteze o neconcordanţă a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Conform prevederilor, pensionarii nu pot dispune asupra sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat dacă obţin numai venituri din pensii. Propunerea legislativă îşi propune să încurajeze implicarea civică a pensionarilor, mai ales în sprijinul ONG-urilor care desfăşoară activităţi de utilitate publică. „O astfel de lege are o importanţă fundamentală în înţelegerea deplină a conceptului de cetăţenie şi a rolului activ pe care seniorii trebuie să-l aibă în societate. O astfel de iniţiativă propune un model de conduită democratică de care România are atâta nevoie”, a conchis deputatul Cătălin Drăguşanu. (Z.C.H.)